- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Technics
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Lujuuslaskentaa
Tekniikkaa
Tuotteiden tarkastelua
Näkemisen geometriaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:672850 kpl

Equivalent Proportional Calculation

Samaa tarkoittava suhdelaskenta

english_translation.jpgfinnish_translation.jpg

Alphabetical Index                                                 Aakkosellinen hakemisto

A   B   C   D    E   F - G   H   I - L   M   N - O    P   Q - R   S    T   U - V   W   Y - Å        

A   B  C - D    E - G   H - J   K   L   M    N - O    P    R    S    T    U - Ö

Korisivun_etusivun_kuva.jpg20201111_Viisikulmio_ja_Horuksen_silma_a.jpg

Touch the image above to see how the Ancient math continues to SI-System we have


Mayakalenterin päättyminen I

Tietoisuuden kasvu

Mayan Calendar Ending I
Awareness Raising              

Mayakalenterin_paattyminen_I_kirjan_kuva_small.jpg

 This book will be available in English at the end of April.

 

Perjantai 21.12.2011
Vuoden kiireisin työpäivä
Suomi, Hollola

 

Rouvan poistuttua myymälästämme, ajatukseni sai mayojen korkeakulttuuri, joka saavutti tiedollisen tason seitsemänsataa vuotta ennen ajanlaskuamme.

Neljäsataa vuotta ennen ajanlaskuamme alkanut Meksikon temppelikeskusten kulttuuri, päättyi kolmesataa vuotta ajanlaskumme alkamisen jälkeen.

Antiikin Kreikan ja Rooman kulttuurit alkoivat kahdeksansataa vuotta ennen ajanlaskuamme ja päättyivät viisisataa vuotta ajanlaskumme alkamisen jälkeen. Tarkoittaen mainittujen kulttuurien samanaikaisuutta eripuolilla valtamerta.

Tätä ennen Kreikan kulttuurista ei tiedetä, sillä maan pimeät vuosisadat ajoittuvat 1200-750 vuotta ennen ajanlaskuamme. Tuona ajanjaksona Kreikassa ei kirjoitettu tai rakennettu kivestä rakennuksia, kuten ennen pimeitä vuosisatoja. Tämä on selitetty maan valloittajilla ja sisäisillä sodilla.

Myöskään mayojen kulttuurista ei tiedetä ennen saavuttamaansa tiedollista tasoa. Tiede kirjoittaa mayojen historian yltävän kolmesataa vuotta taaksepäin siitä, kun kulttuuri oli saavuttanut tiedollisen tason. Tämän seurauksena näemme vinoutuneen maailmanhistorian perspektiivin menneeseen.

Mayat ymmärsivät ajan ja tähtitieteen, josta syystä heitä on sanottu ajan mestareiksi. Standardi mittayksikkö muinaisuuden kuninkaallinen kyynärä oli yhteinen egyptiläisten kanssa ja oli heillä muutakin yhteistä. Eräs näistä oli taitava kivityötekniikka, eikä Tyynenmeren alue tehnyt tästä poikkeusta.

Eräiden länsimaisten viestintäkanavien virheellisesti esittämänä, mayojen ennustukset kuvasivat maailmanlopun ja aikamme päättymisen vuonna 2012.

Tätä maya vanhimmat eivät tässä muodossa ilmoittaneet. He kertoivat tulevasta yleisluonteisesta muutoksesta ja uudistumisesta. Ihmiset eivät kysyneet, keitä maya vanhimmat olivat ja millä oikeutuksella he kertoivat ennustuksista.


.....jatkuu

Friday 21 December 2012
The Busiest Day of the Year
Finland, Hollola

 

After the lady left our store, my idea got a Mayan high culture that reached an informational level seven hundred years before our era.

The culture of Mexican temple centers, which began four hundred years before our era, ended three hundred years after the beginning of our era.

The cultures of ancient Greece and Rome began eight hundred years before our era and ended five hundred years after the beginning of our era. Meaning the coexistence of these cultures across the ocean.

Prior to this, Greek culture is unknown, as the country’s dark centuries date back to 1200-750 years before our era. During that period, there were no built stone buildings or written texts in Greece, as before the dark centuries. This has been explained by the conquerors of the country and the internal wars.

Nor is it known about Mayan culture, before the culture's informational level. Science writes that Mayan history dates back three hundred years from when culture reached an informational level. As a result, we see a skewed world history perspective from the past.

The Mayans understood time and astronomy, which is why they have been called masters of time. The standard unit of measurement of the Ancient Egyptian Royal Cubit was common to the cultures, and they had a lot in common. One of these was skillful stonework, and the Pacific region made no exception to this.

Misrepresented by some Western channels of communication, Mayan predictions described the end of the world and the end of our time in 2012.

The Mayan elders did not report this in this form. They talked about future general change and renewal. People did not ask who the Mayan elders were and by what legitimacy they were telling about the prophecies.

After the end of the Mayan calendar, predictions tell of spiritual growth. If this goes unnoticed, are forecasts forgotten? After these, there are no similar predictions waiting for their turn to materialize.
 
.....continues


Mayakalenterin päättyminen II
Leonardon kosto
Mayan Calendar Ending II
Revenge of Leonardo            
Mayakalenterin_paattyminen_II_Kirjan_kuva_small.JPG


Kayntikortti_single.jpg

 

Hinta 10,00 €

Tilausohje: Tekstiviesti

Etunimi:

Sukunimi:

Osoite

Postinumero:

Kirjan maksatte tilisiirrolla kirjan mukana.

Mayakirja kustannus

20200425_Facebook_logo.jpg


19.2.2021*08:00
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com