- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Alphabetical index  - Aakkosellinen hakemisto

A  B  C  D  F-G  I-L  N-O  P  Q-R   T  U-V  W-Zenglish_translation.jpg

finnish_translation.jpgA  B  C-D  E-G  H-J  K  L  M  N-O  R  S  T  U-Ö

Tavoitteeni on näiden sivujen täydentäminen muinaisuuden tiedolla. Varmana, ettei teillä ole käsitystä muinaisuuden tuhansia vuosia sitten osaamasta. Käsitystä siitäkään, kuinka asioita tarkasteltiin sata vuotta sitten. Tästä kirjoitan ja toivon tukevanne työtäni tilaamalla kirjojani. Tämän ohessa tarkennan kirjoittamiani sivuja suomen- ja samoin englannin kielen osalta. Virtuaalinen konepajani ei myynyt, joten laitan tuotteet konepajojen yhteiseksi tuotannoksi. Tämä tapahtuu tilaamalla sähköisessä muodossa laatimiani tuotteita.Tästä voitte myöhemmin lukea sivujani seuraamalla. Kirjojeni sivuja ilmestyy kaksi viikossa ti-ke-to ja pe-la-su-ma molemmilla kielillä.

 

Mayakalenterin päättyminen I

Tietoisuuden kasvu

 

 Perjantai 5.9.2014
Arkinen työpäivä myymälässä
Suomi, Hollola

 

 

Tämä oli eräs tavoistani myydä, joka sopi minulle. Silti myymiämme tuotteita enemmän olin kiinnostunut ilmiöiden olemuksesta. Näiden tutkimiseen mukanani kulkeva tietokone antoi mahdollisuuden päivän hiljaisimpina hetkinä.

  Myyjieni kysyttyä ammattini vaihtamisesta, en tätä heille kertonut. Eivät hekään kertoneet minulle asioistaan ja oli hyvä säilyttää tietty etäisyys. Myyjieni kertoessa minulle opiskeluidensa kesken jäämisestä, minä kertoisin heille ammattini vaihtamisen syyn.

Toisella myyjistäni oli unelma esimiehenä, hänen puuttuvalla valmiudellaan tehtävään. Taustalla mielessäni oli mahdollisuus hänelle lähempänä, kuin hän osasi ajatella.

  Toisinaan minä totesin sarkastisesti myyjilleni, työmme olevan harvoin arvostettua ja siksi olin valmis luopumaan työstäni. Pienen palkan ja työnantajan moitteet minä mielelläni luovuttaisin muille. Minulta vain puuttui tieto seuraavasta tekemisestäni ja missä, sekä milloin tulen tämän tekemään.            

 
- 11 -
 
 
 
My next goal with these pages is to supplement them with ancient knowledge. I'm pretty sure you have no idea what all the ancients knew thousands of years ago. You don't always have an idea of how things were looked a hundred years ago. In addition, I specify the pages that I have written in Finnish and also in English. My virtual workshop didn't do its business, so I put its products in the joint production of the world's workshops. This happens by ordering the products I manufacture in electronic form. You can read all about this by following my pages. The pages of my books appear twice a week, Tue-Wed-Thu and Fri-Sat-Sun-Mon in both languages.
 
 

The End of the Maya Calendar I

Increased Awareness in Humans


Friday, September 5, 2014
Everyday Working Day in The Store
Finland, Hollola

 


This was my way of selling that suited me. Still, I was more interested in the nature of the phenomena than in the products we were selling. Our computers allowed me to study these in the quiet moments of the day.

  When my salespeople asked about my career change, I didn't tell them. They also didn't tell me about their affairs and it was good to keep a certain distance. If my salespeople tell me the reason for ending their studies, I tell them the reason for changing professions.

One of my two salespeople had a dream of becoming a supervisor, but he had no readiness to work. In the back of my mind was a possibility that was closer to him than he knew how to think.

  Sometimes I sarcastically stated to my salespeople that our work is rarely appreciated and that's why I was ready to give up my job. I would gladly give my small salary and my employer's reprimand to others. I just had no idea what I was going to do next and when I was going to do this.

  In a small village, machines and equipment went to nearby households, which I understood from the point of view of warranty and maintenance. The customer received care from me, which not all salespeople notice. Sometimes my client received a business card from me and I gave permission to call in the evening. The device bought from our store was sometimes difficult to assemble at the customer's home, so a call saved the evening.

  If the customers lived nearby, I went to their home or advised on the phone and we got the device to work. When customers received the help I gave, they often wanted me to sell next time in our store. This was sometimes the case even when they believed that my junior salesmen knew better about the required product.

- 11 -

Back_Arrow.jpg

 
5.8.2022*7:30
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com