- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta
    Samaa tarkoittava suhdelaskenta
    Equivalent Proportional Calculation
 
Kirjat luettuanne maailmankuvanne 100 % varmuudella muuttuu,
ellette ole aivopestyjä opeillanne.
 

Mayakalenterin päättyminen I

Tietoisuuden kasvu

 

Mayakalenterin päättyminen
Egypti, Giza 29o58'45.03"N

 

Käytävä kuvaa piin puoliarvon 1,57 ja neliöjuuri kolmen 1,73 välistä suhdetta. Lukujen samaa tarkoittavuus selittyy matematiikkana, johon myöhemmin tutustumme kertoimina ja suhdelukuina 1,12 ja 4.

1,124 × 1,1 = 1,73

 π/2 × 1,1 = 1,73

4 × 1,57 = 6,28 radiaania = 360°

1,1 radiaania = 63°

Kuningattaren kammion käytävä löydettyjen kammioiden ja myöhemmin löydettävien kammioiden kanssa, kuvaa muinaisuuden ilmiöiden määrittämisen tavan. Muinaisuudessa arvot syntyivät tunnetusta, joka määritti muut vastaavat tapaukset.  

  Tämän matematiikan tuntevalle se on luonnollinen tapa määrittää ilmiöiden olemus. Edellä kuvatulle vastakkaisuus on aikamme fysiikka ja sen johdannaiset tieteenalat, joissa kaavoilla saa arvon kerrallaan.

   Tuntemiemme kolmen kammion lisäksi tulemme löytämään kaksi kammiota Egyptin suuresta pyramidista. Näistä neljäs kammio on paikannettu. Näin kammioiden lukumäärä vastaa sormiemme ja varpaittemme lukumäärää, sekä universaalia suhteellisuusrajaa maailmankaikkeudessa.

Myoni-hiukkasilmaisimilla on paikannettu kammio suuren gallerian yläpuolelta. Se on pituudeltaan vähintään 30 metriä. Kammio on täysin suljetussa tilassa.”

  Tämä on vuonna 2017 ilmoitettu löytö pyramidista, eikä kammion pituus 32 metriä yllättäisi minua, jonka ymmärtää lukemalla kädessäsi olevan kirjan.

Kuningattaren kammion käytävän korkeudet 1,1 ja 1,73 metriä ovat viite muinaisuuden matematiikkaan, heikkoina signaaleina meidän ymmärtämäksi matematiikaksi.

  Kuningattaren kammion käytävä on tiedollinen madonreikä muinaisuuden ja aikamme välillä, eräänä esimerkkinä tässä kirjassa intiaanien ennustamista porteista.

 
- 36 -
 
 Kirjoista kiinnostuttuanne, tilatkaa kirjasarjan kolme kirjaa 10 € per kirja
 Mayakirja +358 44 2003207 (Tekstiviesti riittää tietoineen.)
 
 
28.9.2023*10.04
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com