- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Equivalent Proportional Calculation

Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Alphabetical Index  -   Aakkosellinen hakemisto

english_translation.jpg  A  B  C   D  E  F - G  H  I - L   M  N - O   P  Q - R   S   T  U - V   W  Y - Z       

finnish_translation.jpg  A   B  C - D    E - G   H - J   K   L   M    N - O    P    R    S    T    U - Ö

Korisivun_etusivun_kuva.jpg20201111_Viisikulmio_ja_Horuksen_silma_a.jpg

Touch the image above to see how the Ancient math continues to SI-System we have


Kirja Mayakalenterin päättyminen I

Mayakalenterin päättyminen 2012

Tietoisuuden kasvu

Meksiko Chichén Itzá

 

Viisikulmio 2500 vuotta sitten oli Pythagoraan uskonnollisen kultin tunnus ja on symboli laatimaani laskentaan. Tämän kuvion hän toi 15 vuotta kestäneeltä matkaltaan Egyptiin. Maassa ollessaan Pythagoras opetteli kielen ja keskusteli oppineiden kanssa.

Näin ymmärrämme viisikulmion laskentani tunnuksena, joka sisältää muinaisuuden tietämystä. Tästä esimerkkinä sisentyvät viisikulmiot pienentyvät, kultaisen leikkauksen suhteessa (1,618) edelliseen kuvioon. Tähän saamme selityksen tulevassa geometrian kirjassani. Siinä kuviot vastaavat kaavoja ja liittyvät myöhemmin kirjoittamiini kirjoihin eri aiheista.

pentagon_and_hand.jpg

Edellä kirjoittamaani ette toistaiseksi ymmärrä. Siksi minä johdatan teidät kirjoissani muinaisuuden matematiikan ja geometrian pariin. Aluksi kertomuksina, jotka vievät lukijan menneen ymmärtämiseen. Alussa matematiikkaan ei ole syytä takertua, kuin huomaamalla tämän toteutuvan kertoimillaan kaikista suunnista lähestymällä. Myös huomaamalla, kuinka Egyptin suuri pyramidi on viesti menneestä.

......jatkuu

 Book Mayan Calendar ending I
Mayan Calendar ending 2012

Awareness-Raising

Mexico Chichén Itzá

 

The pentagon 2,500 years ago was the symbol of the religious cult of Pythagoras and is a symbol of my calculation. He brought this shape from his 15-year journey to Egypt. While on land, Pythagoras learned the language and talked to scholars.

This is how we understand the calculation of the pentagon as a symbol that contains a knowledge of antiquity. As an example of this, the smaller pentagon decreases compared to the previous figure having the golden ratio (1618). I will explain this in my forthcoming book on geometry. In it, the figures correspond to formulas and relate to books I later wrote on various topics.

pentagon_and_hand.jpg

So far, you don’t understand what I wrote. That is why I will introduce you to ancient mathematics and geometry in my books. Initially as stories that take the reader to understand the past. In the beginning, there is no reason to grab math, except to note that it is implemented with its coefficients from every direction. Also notice how the great pyramid of Egypt is a message of the past..

 
.....continues


Mayakalenterin päättyminen I ja II kirjat ovat tilattavissa

Hinta 14,00 €  + postimaksu postiluukustanne toimitettuna

Etunimi:

Osoite

Postinumero:

Kirjan maksatte tilisiirrolla kirjan mukana.


31.5.2021*11:30
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com