- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Keittiön kaappien asentaminen

Keittion_kaappien_asennus.jpg

Keittiön kaappien kokoamisen jälkeen on niiden paikalleen sovittaminen, joka tehdään runkovalmiina kaappeina ilman ovia ja muuta heloitusta. Pystykaappien kokoamisen yhteydessä säädettävät irtojalat on laitettu paikalleen, ennen niiden nostamista pystyyn ja viemistä paikoilleen. Näin säästyy vaiva kaappien kaatamiseksi uudelleen vaaka-asentoon lattialle ja niiden takaisin pystyasentoon nostamiseksi seinän viereen.

Mikäli lattia peitetään laminaateilla, teen tämän keittiön kaappien alle tulevina. Näin kaappien ja mahdollisen irtolieden ja astianpesukoneen kohdalla on siisti ja yhtenevä lattiapinta, joka on samassa tasossa laitteiden poisvetämiseksi paikaltaan.

Tavalliset seinämateriaalit kaappien kiinnittämiseksi ovat muuratut tiiliseinät, betoniseinät ja erilaiset levytetyt seinät. Kiinnittäminen tapahtuu lyöntiankkureilla koviin seiniin ja ruuveilla puupintaisiin levyihin. Lattialle tulevat kaapit ensin ja viimeiseksi ylhäälle asennettavat kaapit. Lattialla olevat kaapit säädetään mahdollisesti valmiina tulevan jalat peittävän levyn mukaiseksi, pyrkien noin 80 cm pöytälevykorkeuteen tiskipöydän kannen yläpintana ja kannattaa verrata korkeutta vaikkapa toimitetun hellan korkeuteen. Siten, että nämä asettuvat nätisti toisiinsa nähden. Kaapistolla ei ammuta, joten mitään täysin tarkkaa mittaa on ymmärtääkseni tarpeetonta hakea. 

Yläkaappien asentaminen on helppoa, kun alakaapisto on säädetty oikeaan korkeuteen ja ankkuroitu seinään. Nyt alakaapin rungon päälle voidaan asettaa esimerkiksi 40 tai 50 cm korkea korkea pystykaappi vaaka-asentoon. Mitataan mahdollinen kattorajaan tuleva peitelevyn korkeus, joka määrittää yläkaapin yläreunan sijainnin. Peitelevyn ja katon väliin jätetään tavallisesti pieni rako.

Nyt alakaappien päällä vaaka-asennossa olevan kaapin päälle kasataan hyllylevyjä tarvittava määrä, jotta yläkaapin yläpinta saadaan oikeaan tasoon. Materiaaleja tilanteen mukaan sovittaen. Näin kaapin asentaa myös yksin ja kaappi pysyy tukevasti paikallaan. Tehdään huolellinen tarkastelu mitoituksen osalta ja tämän varmistettua kiinnitetään ensimmäinen kaappi kiinteästä seinästä päin alkaen. Seuraavien kaappien sijoittaminen on latomista paikalleen, vastaavalla tavalla kuin ensimmäinen pystykaappi.

Hyllyt paikalleen, saranat kiinni oviin ja vastakappaleet kaappien runkoihin. Ovet menevät paikalleen napsauttamalla nämä paikalleen. Toki vaatien säätämistä monessa merkityksessä, mutta avaruustiedettä tämä ei ole. Huolellisuutta ja tietämistä mitä on tekemässä, tämä tietenkin vaatii.

Pöytälevyt asetetaan nyt paikalleen, jotka tavallisesti ovat valmiiksi oikean mittaiset ja nauhoitettuja päistään. Tässä on eräs huomio, sillä toisinaan pöytälevy on ollut tarkalleen kaappien mittainen. Pöytälevyn  tulee olla vapaissa päädyissä vajaan sentin verran pitempi. Keittiökoneiden aukkojen kohdalla sen sijaan kaappien kanssa tasan päättyvinä, jotta laitteet mahtuvat väliin.

Tiskipöydän pesualtaan aukko leikataan saadun mallineen mukaisesti. Tätä ennen varmistaen hankitun vesihanan mahtuminen altaan taakse. Sellaiset hanamallit, joissa on takapuolelta tuleva taivutettu putki kääntyvänä, voi olla jokseenkin mahdoton asentaa. Tämä riippuu hankitun altaan syvyydestä ja on eräs tekemäni huomio. Erään kerran hana oli vaihdettava vähemmän tilaa vaativaan malliin. Putkiston kytkeminen jätetään ammattinsa hallitsevan putkimiehen tehtäväksi, jotta säästytään monelta mahdolliselta harmilta myöhemmin. Astianpesukoneen johto on hyvä vetää valmiiksi paikalleen ja tukea sopivasti ennen putkimiehen saapumista. Aukko kaappiin tehdään pesukoneen mukana tulevan ohjeen mukaisesti, tai aikaisemman kokemuksen antamana tietona.

Peitetarrat ruuvien päälle, ovien aukeamisen tarkentaminen ja niiden linjassa oleminen toisiinsa nähden, sekä toistaen kierros tarkentaen tehtyä työtä. Ennen kaikkea huolellisuutta, jotta ovipinnat pysyvät virheettöminä asentamisen ajan.

Vielä eräs huomio pystysuuntaan avautuvista kaapin ovista katon rajassa olevina. Nämä saranat eivät aina pysty kannattamaan ovia ylhäällä. Varmistakaa näiden olevan riittävät kannattamaan ovien paino. Alas valuvat tai ylhäällä pysymättömät ovet tekevät kaapeista toimimattoman tuntuiset.

Edelleen lisähavaintona jääkaapin ja pakastimen aukko on hyvä kasvattaa vaikka millin suuremmaksi, kuin kaventaa vieressä olevia kaappeja asentaessa. Näiden laitteiden paikalleen saaminen on joissakin tapauksissa milleistä kiinni. Eikä unohtaa saa kylmälaitteiden alle tulevaa muovisuojaa. Nämä toimitetaan laitteen levyisenä ja on leikattava ja sovitettava rinnakkain tulevien laitteiden yhteisleveydeksi vaikkapa ilmastointiteipillä tai vastaavalla yhteen kiinnittämällä.

Back_Arrow.jpg

21.11.2022*21:14 (44040)
Lahden remontti- ja koontipalvelu
www.karikolehmainen.com
kari.kolehmaisen@gmail.com
Puhelin: 044 200 3207