- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Konsultointi

Konsultoinnista vitsinä kerrotaan, konsultin olevan henkilön joka tietää asioista, osallis-tumatta itse niiden toteuttamiseen. Tarkoitukseni on vastaavalla tavalla kansainvälinen konsultointi, osallistumatta toteuttamiseen, mutta annan niiden toteuttamiseksi avaimet onnistua tavoitteissanne.

Tämän minä tulen tekemään kirjallisessa muodossa kirjakustanteeni kautta tuotteina ja laskentana, jollaista ette toistaiseksi tiedä olevan. Monella teistä ei ole varaa kalliisiin insinööritoimistoihin, mutta minuun teillä kaikilla on varaa. Mitä teille esitän, tämän te voitte käyttää hyväksenne ja edelleen kehitätte antamaani mallia. Tämän me voimme tehdä yhdessä, tai teette sen yrityksessänne.

Minä olen ollut pääsuunnittelija kansainvälisessä insinööritoimistossa, konepajan myyntivastaava kansainvälisten yritysten alihankintakonepajassa, Chief Executive Pohjoismaiden suurimman säiliövalmistajan palveluksessa ja presidentin vientipalkinnon saaneessa konepajassa suunnittelija nostureissa ja erilaisissa rakennuslaitteissa. Osaamista ja tietämystä, jonka haluan jakaa kanssanne yritysten lopetettua toimintansa kauan sitten. Oma aikaisemmin ollut suunnittelutoimistoni ja jatkuva tekemiseni, on tärkein lähde kirjalliselle työlleni.

 

Consultancy

It can be stated as a joke of consulting that a Consultant is a person who knows things without being involved in their implementation. In the same way, my purpose is international consulting, without participating in the implementation, but I give them the keys to succeed in your goals.

This is what I will do in written form through my book publishing as products and calculations, the kind of which you do not know so far. Many of you can't afford expensive engineering firms, but you all can afford me. What I present to you, you can use this to your advantage and further develop the model I have given you. We can do this together or you do it in your company.

I have worked as a Chief Designer in an international design office, as a machine shop sales manager, as Chief Executive of the largest tank manufacturer in the Nordics, and as a designer in cranes and various construction machines in a machine shop that received the President's export award. The qualification and knowledge I want to share with you after the companies ceased operations long ago. My previous design office and ongoing work is the main source of my written work.

Back_Arrow.jpg

9.11.2022*13:26 (43993)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com