- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396514 kpl

Staattiset arvot 2

Static Values 2

Taulukoissa poikkileikkausten staattiset arvot eivät kerro taivutusjännityksen, eikä taipuman suuruutta. Suhdelaskenta poikkeaa muusta lujuuslaskennasta taulukon sarakkeiden 2. ja 3. osalta, joka tekee laskennasta poikkeuksellisen.

In the tables the static values of steel cross-sections do not tell the amount of tension and deflection. EP-calculation differs from other strength calculation in table columns 2 and 3 which make the calculation method exceptional.


           1.            2.          3.            4.          5.           6.         7.         8.         9.

                          L          σt            Ix          Wx         Iy          Wy                  A

     Nimike        cm     kN/cm2     cm4         cm3          cm4        cm3      kg/m     cm2

      HEB100      518        2,2         450        90         167       33,5     20,4     26

1.   HEB120      644        2,1         864      144         318       52,9     26,7     34

      HEB140      761        2          1510      216         550       78,5    33,7      43

2.   HEB160      868        2          2490      311         889      111      42,6      54,3

      HEB180      968        2          3830      426       1360      151      51,2      65,3

3.   HEB200     1062       2          5700      570       2000      200      61,3      78,1

      HEB220     1150       2          8090      736       2840      258      71,5       91

4.   HEB240     1235       2        11260      938       3920      327      83,2     106

      HEB260     1316       2        14920    1150       5130      395       93       118

      HEB280     1394       2        19270    1380       6590      471     103       131

      HEB300     1468       2,1      25170   1680       8560      571     117       149

5.   HEB320     1534       2,1      30820   1930       9240      616     127       161

                         Taipuma / Pituus suhde 1:1000    

                          Deflection / Length ratio 1:1000

2-tukinen_kannatus.jpg

Taivutustapaus 1  -   Bending case 1

Pistekuorma 1 kN - Concentrated load 1 kN

Nuoli kuvaa 1 kN ( n. 100 kg) kuormaa. Esimerkiksi HEB260 taipuu kannattajan oman painon ja kuorman vaikutuksesta 1316 cm / 1000 = 1,316 cm. Taulukko esittää jännevälin 1316 cm (13,16 m) ja taivutusjännityksen 2,0 kN/cm2. Kannattajan paino on 93 kg/m x 13,16 m = 1224 kg. Laskenta tarvitsee tiedon HEB100 poikkileikkauksesta, jonka jälkeen muut poikkileikkaukset ovat tunnetut.

The arrow images the load of 1 kN (100 kg). For example HEB260 has bending of 1316 cm / 1000 = 1,316 cm. The span is 1316 cm (13.16 m) and the bending stress 2.0 kN/cm2. Weight of the girder is 93 kg/m x 13,16 m = 1224 kg. The calculation needs the data of the HEB100 cross-section and the other cross-sections are known.

(1,255 x 518 cm) / 1,03 = 1534 cm

1,03 = Väsymisen kerroin - Fatique factor

24.8 2012*01

E-mail:  karikolehmainen53@gmail.com