- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Taivutustapaus 1english_translation.jpg

Bending Case 1

Eniten tarvittavaa tietoa lujuuslaskennassa on kappaleen taipuminen kuormitettuna. Kuormitustapauksista yleinen on tapaus, jossa pistekuorma vaikuttaa kannattajan keskellä, joka on tuettu molemmista päistä. Taipuma muodostuu pistekuorman aiheuttamasta taipumasta kannattajan keskellä ja kannattajan omasta painosta aiheutuvasta taipumasta. Laskenta ottaa huomioon molemmat taipumat. Laskenta HEB100 - HEB500 profiileille.

2-tukinen_kannatus.jpg

Klikkaa laskentaa

f = F x L3 / (48 x I x E)

Profile      L1000      σt           Ix          Wx          Iy         Wy                    Area

Nimike       cm      kN/cm2     cm4          cm3           cm4        cm3      kg/m    A cm2

HEB100      518         2,2         450          90         167       33,5       20,4      26

 

Taipuma kannattajan painosta;

Deflection of the girder weight;

F = Kannattimen paino / Girder weight

     5,18 m x 20,4 m/kg =  1,04 kN (105,6 kg)

L = taulukosta / from table 518 cm

Ix = taulukosta / from table 450 cm4

E = vakio / constant 20600 kN/cm2    

f = taipuma / deflection

f = 5 x F x L3 / 384 x E x  I

f = 0,204 cm

 

Pistekuormasta aiheutuva taipuma;

F = 1 kN
f = F x L3 / 48 x I x E
f = 0,314 cm

 

Kokonaistaipuma;   

0,204 cm + 0,314 cm = 0,518 cm

518 cm / 1000 = 0,518 cm

1:1000

Back_Arrow.jpg

16.4.2015*21:40 (695 - 1070)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com