- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Nostopöytäsarjan painon määritys

Weight Determination of Lifting Table series

lifting_table_small.jpgYritys valmistaa nostopöytiä, joilla ei ole tekemistä kuvan pöydän kanssa. Laskemme nostopöydät 1000 - 3000 kg, jossa pöydän koko pysyy samana tuotesarjassa.

Tarkastelemme pöytäsarjan painon muodostumisen suhdelaskentana. Näemme kuinka tuotesarja muodostaa painon.

A company manufactures lifting tables. The company has nothing to do with the product in the photo.

The product has the same table size through the serie starting from lifting capacity of 500 kg to 3 000 kg. We calculate sizes from 1 000 kg to 3 000 kg. Later we will calculate the product of 500 kg and see some things belonging to it. We will see how the serie of products will form the weight.

Pascalin kolmio ja tehtävän ratkaisu

Pascal's Triangle and calculation

Nostokapasiteetiltaan 1 000 kg nostopöydän painoksi yritys ilmoittaa 185 kg ja 3 000 kg pöydän painoksi 265 kg. Välikokojen painoa ei ole tarpeen ilmoittaa valmistajan tuotteista, sillä ne tulevat esiin laskelmasta.

The manufacturer has specificated values of weight. Lifting table capacity of 1 000 kg and 185 kg. Lifting table capacity of 3 000 kg and 265 kg. There is no need to inform the table weights between 1 000 - 3 000 kg, because they come from calculation.

 

Nostokyky kg            Paino kg                Laskettu paino kg

Lifting capacity kg    Weight kg              Calculated weight kg

 1 000                              185                      Tunnettu lähtöarvo - the known weight

 1 250                                 -                        1,08 x 185 = 200

 1 600                                 -                        1,08 x 192 = 216

 2 000                                 -                        1,08 x 205 = 233

 2 500                                 -                        1,08 x 219 = 252

 3000                                265                               -

 3 150                                 -                        1,08 x 252 = 272

 

Voimme olettaa laadun ja turvallisuuden säilyneen samalla tasolla

We can expect the quality and safety have remained at the same level

Nostolaitteissa ja noston apulaitteissa usein merkitty nostokapasiteetti on 3 200kg. Nyt jää arvattavaksi onko nostopöydän merkintä 3 000 kg tekninen merkintä pyöreänä lukuna tai perustuuko se lujuuden mukaan määritettyyn. Käytännössä 7 kg eli 3 % ero painossa ei merkitse mitään. Olemme tutustuneet Pascalin kolmioon ja siinä viiden porrasaskeleen määrään.  Nyt tehdyssä tarkastelussa on kuusi porrasta, jolloin havaitsemme olevamme edelleen suhteellisuuden kannalta tarkasteltavassa tarkkuusluokassa. Entäpä kuinka luku 1,08 on muodostunut, joka esiintyy monessa yhteydessä.

Lifting equipment like hoists and auxiliary lifting equipment have often capacity of 3200 kg. Now we have to guess is the marking 3 000 kg the rounded figure.  Also this can be determined by strength calculation, but we do not know that. In practise the difference  in weight 7 kgs and 3 %  means nothing. We have studied to Pascal's Triangle and there to five steps idea. In this calculation we have six steps, and still having the accuracy of calculation. But how the value of 1,08 has formed itself. Later we will see the value in many calculation.

                                 1

                              1    1

                           1    2     1

              Rivien välinen kerroin 1,1

        The factor between the lines 1,1

1,1 merkitsee kuorman etenemän kerrointa 1,25  => 1 000 kg - 1 250 kg - jne.

The value 1,1 means as progressive increase 1,25   => 1 000 kg - 1 250 kg - etc.

1,1 x 1,1 x 1,03(4) = 1,25.

Staattisen väsymisen kerroin(1,03)  pienentää eksponentiaalista painon kasvamista

The Universal Friction (1.03) reduces the exponential weight increase

 

1,03 => 1,12 / 1,03(4) = 1,08

31.5 2012*02