- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

HEB... Staattiset arvot 4

HEB... Static Values 4

Leveälaippainen I-Palkki DIN 1025 - EN10034.

European wide flange beams DIN 1025 - EN10034.

Kuorman kantavuuden kasvu  -   Load-bearing growth

                       1:1000                 Ix           Wy

     Nimike        cm      kN/cm2   cm4         cm

      HEB100      518       2,2       450          90        Ix = Wy x (h/2) cm3

1.   HEB120      644       2,1       864        144         h = palkin korkeus

      HEB140      761       2        1510        216         h = beam height

2.   HEB160      868       2        2490        311

      HEB180      968       2        3830        426

3.   HEB200     1062      2        5700        570

      HEB220     1150      2        8090        736

4.   HEB240     1235      2      11260        938

      HEB260     1316      2      14920      1150

      HEB280     1394      2      19270      1380

      HEB300     1468      2,1    25170     1680

5.   HEB320     1534      2,1    30820     1930         1928 x 16 = 30848

 

   Ix = Neliömomentti x-akselin suhteen - The second moment of area to x - x axis

Wx = Taivutusvastus x-akselin suhteen - Bending resistance to x - x axis                

                      2-tukinen_kannatus.jpg

Kuorma 1 kN  -  Load 1 kN

1,03 - 1,06 -  1,12  -  1,25  -  1,60  -  2,00  -  2,50  -  3,1

                          1,03       x      1,12        x       1,60  = 1,845

                                                        1

                                                   1       1

                                              1        2       1

                                          1       3       3       1

                               Pascalin kolmio - Pascal's triangle

                        Wy cm3        Suhdelaskenta - Equivalent Proportional Calculation

HEB100             90

HEB120           144             1,845 x     90 =   166   (there is not size of HEB125)

HEB140           216                                                    1,331 x   166 =   220

HEB160           311             1,845 x   168 =   307

HEB180           426                                                    1,331 x   307 =   408

HEB200           570             1,845 x   307 =   566

HEB220           736                                                    1,331 x   566 =   753

HEB240           938             1,845 x   566 = 1045   (Kokoa HEB250 ei ole)

HEB260         1316

HEB280         1394                                                    1,331 x 1045 = 1390

HEB300         1468

HEB320         1930             1,845 x 1045  = 1928

Emme laske desimaaleja tai prosentteja.

We do not calculate decimale places, or percentages.

21.6 2018*08:00
www.karikolehmainen.com
gr8pr0@suomi24.fi