- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Eri mittayksikötenglish_translation.jpg

Different Units of Mesurement

Various Measure Units

Metrinen ja tuumilla laskeva maailma yhdistyy kultaisen leikkauksen suhdeluvussa 1,618. Onnekkaasti tämä tekee näiden laskemisen samaa tarkoittavaksi. Pituusmitta metri ei ole sattuma, josta päästään tuuman pituuteen. Ensin on hyvä tarkastella visuaalisesti metrin, kilometrin, mailin ja tuuman keskinäistä suhdetta.

1,0 - 1,25 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 31,15 - 4,0 - 5,0 - 6.3 - 8,0 - 10,0
                          1 m   -     1,618 km                                                         1000 m
                          1 cm     -    1 tuuma = 2,5 cm
                          1 Tuuma   -  Maili                                    =       63.700 x 1 tuuma

Kun minä kerran kerroin lujuuslaskennan menettelystäni eräälle insinöörille, hän sanoi olevansa erikoistunut lujuuslaskentaan. Laskelmia katsottuaan hän sanoi; "laskelmat eivät ole millimetri mitoituksella. Meille on opetettu, että laskenta tehdään millimetreissä, eikä hän välitä muista yksiköistä".

Minä menin sanattomaksi väitteestä, pahoitellen niiden puolesta, jotka eivät tätä tiedä käyttäessään tuumia, nauloja jne. Voin kuvitella olevani muinaisessa Roomassa esittelemässä arabialaisia numeroita ja erityisesti numero nollaa, joka heiltä puuttui. Vastaväite olisi saattanut olla, ettei tyhjä tarvitse merkkiä. Roomalaiset kyllä osasivat jättää laskelmissa tyhjän paikan nollan vastineena. Toisena väitteenä olisi voinut olla, että kirjanpidossa nolla oli helppo väärentää numero kuutoseksi tai yhdeksäksi, mutta roomalaisilla numeroilla näin ei ainakaan helposti voisi tehdä jne. Mikä on teidän vastaväite suhdelaskentaa vastaan?

Laskenta lähtee ajatuksesta, jossa suure voi olla käyttäjän mieltämä, mutta mielellään SI-järjestelmän mukainen. Näitä voi laskea keskenään, niiden muuttamatta lopputulosta. Tämän ymmärtäminen voi olla vaikeaa, mutta eri mittayksiköiden käyttö, on ymmärrettävää maailmassa. Ajatellaan kultaisen leikkauksen suhdelukua 1,618, kilometrin pituutta 1000 m ja mailin pituutta 1609 m. Laskennassa mailin ja kilometrin välille, syntyy 9 metrin virhe, joka vaikuttaa luvun kolmanteen desimaaliin. Tuuman pituudella 25 mm on laskennan kertoimen 2,5 vastaavuus. Tästä jatkamalla tuuma on 63700 osa mailista eli kertoimen 6,3 mukainen. Eri suureet eivät välttämättä aiheuta ongelmaa, joten voi osittain sotkea yksiköitä keskenään. Laskenta pysyy silti SI-järjestelmän mukaisena.

Back_Arrow.jpg

30.5.2015*20:30 (56 - 996)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com