- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Neperin luku 2,71...english_translation.jpg

Neperin luku on luonnollisen logaritmi­funktion kantaluku. Luku tunnetaan myös Eulerin lukuna Leonhard Eulerin mukaan

Merkitään suhdelaskennassa kirjaintunnuksella e

Viidentoista desimaalin tarkkuudella 2,718 281 828 459 045

Neperin luku on irrationaalinen ja transsendenttinen.

Irrationaalisuus viittaa asiaan, joka on käsittämätön, järjenvastainen, ylijärjellinen

Transsendenssi eli transsendentaalisuus on filosofian käsite, jolla tarkoitetaan yleensä havaintokokemuksen ulkopuolelle jääviä ilmiöitä, joista ei voida saada järkitietoa. Tällainen ilmiö on transsendentti eli transsendentaali: käsityskyvyn ylittävä mysteeri.

Back_Arrow.jpg

13.1.2019*23:00
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com