- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Teräksen kimmokerroinenglish_translation.jpg

Young's Modulus of Elasticity

Elastic modulus, modulus of linear deformation, coefficient of elasticity, modulus of elasticity

steel_bar_1.jpgAineeseen liittyvä kimmokertoimen arvo E kuvaa materiaalin jäykkyyttä vastaanottaa vetävää ja puristavaa kuormitusta, erityisesti taipuman tarkasteluissa. Kimmokerroin sijoitetaan taipuman kaavaan jakajaksi => mitä suurempi kimmokertoimen arvo, sitä vähemmän materiaali taipuu.

            ơ / ε = E                                            ơ = F / A

           (F · Lo ) / (E · A) = E                          ε = ΔL / Lo

           ΔL = (F · Lo) / (E · A)                         Lo = lähtöpituus

Teräksille yhteinen kimmokerroin on 21 000 kN/cm2. Kimmokertoimelle käytetään kirjallisuudessa kahta arvoa 20600 kN/cm2 ja 21000 kN/cm2. Laskennassa yleistynyt on jälkimmäinen suurempi arvo, mutta laskentaan liittyvissä tehtävissä olen käyttänyt pienempää arvoa, joka antaa noin 1 % suuremman taipuman. Molemmat ovat riittäviä tarkkuudeltaan, mutta suunnittelun kannalta pienmpi arvo on turvallisemmalla puolella, missä laskentaa käytetäänkin mitoittamiseen.

 wikiped.jpg

Young's modulus

Mitoitettaessa taipuma, sen suuruus määrittyy profiilin poikkileikkausmuodosta. Taivutuksessa tämä merkitsee samaa taipumaa eri lujuuksisilla teräksillä. Teräksen lujuudella on silti merkitystä pyrittäessä kevyeen rakenteeseen. Tämä saavutetaan sallimalla suurempia paikallisia jännityksiä => suurempi taipuminen. Laskenta perustuu teräksen valmistajan takaamaan myötörajaan erikoisteräksillä ja vakioteräksillä taulukoituun arvoon. Käytännön teräslaadut ovat S235 ja S355,

S355ơm /S235ơm  =  1,6(18) /1,0328) = 1,52 ...1,55

joiden mittavalikoima on laaja. Terästen tuoteluettelot toimivat oppaina valittaessa terästä. Teräksen kimmoraja sijaitsee myötörajan ja suhteellisuusrajan välillä, jollloin suhteellisuusraja on jännitysvenymäkäyrän suoran alkuosuuden yläpäässä. Venymän kasvaessa aluksi suhteessa jännityksen lisääntymiseen, saavutaan myötöraja, jonka jälkeen venymä jatkuu enemmän kuin jännitys lisääntyy. Kimmorajan ylityttyä jää pysyvä muodonmuutos, jota mitoitustietouden omaava voi käyttää joissakin tapauksissa hyväksi. Suhteellisuudessa eli plastisuuteen perustuvassa mitoituksessa, tämä ei ole mahdollista.


                                               kN/cm2                                 N/mm2                   GPa

Alumiini                                    7000                               70 000                      70

Betoni                                1 000 - 4 000                 10 000 -40 000            10 - 40

Duralumiini                              7 400                               74 000                      74

Hopea                                      8000                               80 000                       80

Invar                                       14 600                             146 000                    146

Iridium                                     15 600                            156 000                    156

Jää - 4o  C                               1 000                               10 000                       10

Kadmium                                 5 100                                51 000                      51

Kupari                                     12 000                             120 000                     120

Lasi                                           7 200                              72 000                       72

Luonnonkumi (kautsu)                 5                                     50                         0,05

Messinki ja pronssi           10 300 -   12 400               103 00 - 124 00            100

Nailon                                    200  -   400                     2 000 - 4 000              2 - 4

Teräs                                         21 000                             210 000                   211

Titaani                               10 500 - 12 000            105 000 -  120 000        105 - 120

Timantti                            105 000 - 120 000      1 050 000 - 1 200 000     1050 - 1200

Tammi syiden suuntaan              1 100                              11 000                     11

Volframi                                      40 000                             400 000                  400

Volframkarbidi                    45 000 -  65 000           450 000 - 650 000         450 - 650

1 Pa = N / m2

Lopuksi

- Lujasta materiaalista valmistettua osaa voi kuormittaa suuremmalla voimalla.

- Lujuus ei ole jäykkyyttä => taipuman lisääntyessä, jännitys kasvaa. Tästä seuraa matemaattisen tarkastelun mahdollisuus, suhteellisuuden säilyessä kuormitusten olosuhteissa ja materiaaleilla vertailukelpoisena.

- Kimmokerroin on kaavassa jakaja => taipuman pienentämiseksi valitaan suurempi poikkileikkaus tai vaihdetaan materiaali suuremman kimmokertoimen omaavaan.

Back_Arrow.jpg

20.12.2015*09:00 (12 - 868)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com