- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Portaiden nousu ja etenemäenglish_translation.jpg

Stairs; Vertical Rise and Horizontal Thread

 

portaiden_nousu_2.jpgLaskennan lähtökohta on tunnettu tieto tai tiedot, jolloin tuntemattoman saa selville. Portaiden määrityksessä nousu 100 mm ja nousukulma 10 astetta ovat tunnetut tiedot.

Ilman suhdelaskentaa ei voi määrittää taulukon muita arvoja. Tämä tarkoittaa laskennan kykenevän sellaiseen, johon muut laskennat eivät kykene.

portaiden_nousu.jpg

Portaiden nousu pystysuunnassa
Portaiden etenemä vaakasuunnassa

Pascalin kolmioon liittyvä kerroin on 1,1. Suhdelaskennan yhteydessä kerroin on välillä 1,1 - 1,12, valittuna keskiarvona usein 1,11. Pascalin kolmio on  eräänläinen porraspyramidi kertoimella 1,1(1). Kerroin 1,1(1) liittyy etäisyyden yhteyteen, kuten portaiden nousu. Ilmaistuna tässä yksiköllä mm.

pascal_kolmio.jpg

    

Astetta           mm             Laskenta          

  8                    90             100 / 1,11 = 90       Käveltävät portaat

 10                  100                                           Tunnettu tieto

 12,5                 11             1,11 x 100 = 111    Kiivettävät portaat

 16                  123             1,11 x 111 = 123

 20                  138             1,11 x 123 = 138

 25                  150             1,11 x 138 = 152

 35                  170             1,11 x 152 = 169

 40                  180             1,11 x 169 = 187

 50                  200             1,11 x 187 = 208

 63                  230             1,11 x 208 = 230

 75                  250                      -

 80                                     1,11 x 230 = 256 

Pascalin kolmion kertoimella 1,1(1) voi laskea porrasaskelman nousun portaissa, josta  esimerkki askelmat nousukulmilla 10... 80º.  Lähtöarvo on portaiden nousu 100 mm, astekulmalla 10 astetta. Käveltävä kaltevuus 5 astetta taulukossa saadaan jakamalla tunnettu pienin nousun arvo kultaisen leikkauksen kertoimella 1,618 eli 100 mm / 1,618 = 62 mm. Lasketut portaat ovat millimetrien tarkkuudella taulukon arvoon nähden ja arvossa 80 astetta ollaan tarkassa arvossa. Portaiden nousu on alkujaan määritetty kokeellisesti. Kokeellisesti saavutetut tulokset, eivät poikkea laskemalla määritetystä. Mikäli poikkeama havaitaan, voi sanoa sen johtuvan kokeellisesti määritetyistä arvoista enemmän, kuin laskennan virheestä.

Usean standardin voi korvata arvolla ja siihen liittyvällä kertoimella. Lujuuslaskennassa käyrästöjä (ei vain yhtä käyrää, kuten kuvassa) korvataan rivitiedolla, jolloin kaikki käyrät ovat tunnetut. Myös ne käyrät, joita ei ole määritetty.

Back_Arrow.jpg

17.4.2015*08:40 (110 - 1065)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com