- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396516 kpl

Equivalent Proportional Calculation

Samaa tarkoittava suhdelaskenta

albert_einstein_potret_a.jpg

english_translation.jpgfinnish_translation.jpg

Alphabetical Index                                                 Aakkosellinen hakemisto

A   B   C   D    E   F - G   H   I - L   M   N - O    P   Q - R   S    T   U - V   W   Y - Å        

A   B  C - D    E - G   H - J   K   L   M    N - O    P    R    S    T    U - Ö

Wikipedian väärä väite

The Wrong Statement of Wikipedia

2-tukinen_kannatus.jpg

Arkhimedes (vuosina 287 eaa - 212 eaa) oli ensimmäinen, joka käytti matematiikkaa luonnon ymmärtämiseen.

Otetaan vaikkapa, ohessa oleva kuormitustapaus kuormasta F. Muinaisuus ennen antiikkia laski taipumat ja muut ilmiöt ilman kaavoja, valonnopeudesta johdettuna matematiikkana.

Pituus pii kyynärää, taipuma yksi sormi, kun kyynärä 0,5235023 m.

Kyynärä on 7 kämmentä ja neljä sormea. Sormi jaettiin edelleen 1/16 osaan saakka, vastaten meidän 1,2 millimetriä.

Jänneväli lyhenee pituuteen 2,146 kyynärää. Määritä uusi taipuma muutamalla näppäimen painalluksella.

Vastaus: 0,314 sormea. (Laskemiseen tarvittavat laskimen painallukset 16 kappaletta, mutta yhdeksän painallusta on mahdollista, tietäessä yhden asian etukäteen.)

Yritä samaa kaavojen avulla, joita sinulla ei ole, tai tietoa taivutettavasta kappaleesta. Mitä milloinkin oletkin laskemassa.

Arkhimedeskö, mikä vitsi.

b) Kannattaja taipuma omasta painosta on 1/16 sormea, mutta paljonko taipuma oli kannattajan pituuden lähtöarvona pii kyynärää? Vastaus 4,6/16 sornea, johon laskentaa tarvittiin maksimissaan kaksitoista laskimen painallusta. Eräänä päivänä, minä neuvon tämän tavan laskea.

Pyramidi_Egypti_pieni.jpgArchimedes (287 BC - 212 BC) was the first to use mathematics to understand nature.

Let us take an example, the load case here of a load F. The gone before ancient solved the deflections and other phenomena without formulas, the speed of light derived to mathematics.

Length pi cubit, deflection of the load one finger, when cubit 0.5235023 m..

One cubit is 7 palms and 4 fingers.

The span shortens to 2.146 cubits. Define the deflection with a few keystrokes.

Answer: 0.314 finger. (Calculation needed 16 keystrokes to calculate, but nine keystrokes is possible by knowing one thing before.)

Archimedes, what a joke!

b) The deflection of the beams own weight is 1/16 fingers, but how much was the original deflection of the beam when the length of pi cubit? Answer 4.6/16 finger. The calculation required a maximum of twelve keystrokes.One day, I advise this way to calculate.

1.2.2019*11:00
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com