- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Yleistietoa päätykannattajista

General Specification of End Carriages

end_carriages_general.jpg

Yksi- ja kaksikannattimisille siltanostureille 20 metrin jännevälille saakka 10 t kuormalla. Pääkannattajat liitetään kiinteästi päätykannattajien runkoon hitsaamalla tai jännityssoviteruuviliitoksella.

To single and to double girder cranes, up to 20 meters at 10 t. The girder or girders are rigidly attached to the end carriages framing - welded or high stress bolted - which carries the double flanged wheel for supporting the bridge.

 

Teräsrakenne  -  Steel Construction

Hitsattu teräskotelo pääkannattaja standardin SFS 3393 B mukaan. Pyörien laakeroin-tiporaukset koneistetaan yhdellä kiinnityksellä NC-työstökoneella, näin saavuttaen geometrisesti tarkat pyörien asemoinnit.

Welded steel box girder to SFS 3393 B. Wheel bearing bores (and connection areas) mechanically machined in one clamp on a NC-machiningcenter, this to get geometrically exact wheel positions.

 

Siirron käyttölaitteet  -  Travel Drives

(Napaluvun vaihto) vaihdemoottorilla on pehmeä käynnistyvyys (käyttäen raskasta tuuletinpyörää), sekä pehmeä nopeusalueiden muutos ylös- ja alaspäin. Käyttöjännite 400 V.

(Pole changing) gear motor has a smooth start (using high energy flywheel fan), smooth change-over and smooth slow down. Operation voltage 400 V.

 

Siirtomekanismi  -  Travelling Mechanism

Avoin pyörävälitys. Laippapyörät kuula- tai rullalaakereilla. Laakereissa kestovoitelu tai ovat jäkivoideltavia. Avoin pyörävälitys tulee voidella ajoittain. Pyörät valmistettu teräksestä DIN St. 52 tai paremmasta materiaalista. Ohjelma kantopyörien kulumisen mitoittamiseen huomioi nosturin käytön ja kuormitukset. Määritettyämme siltarakenteen, kuormitukset ja käytön, tiedossamme on rakenne sovellukseen.

Open wheel gear. Flange wheels with ball bearings or roller bearings. Bearings have life greasing or are regreasable. Open wheel gear has to grease at times. Wheels made of DIN St. 52 or better material. We have programme to calculate the wearing of the wheels according to use of the crane and loads. When we have determined the bridge construction, loads and use, we have the correct construction.

 

Maalaus  -  Paint Finishing

Hiekkapuhallettu tai vastaava teräsrakenteen puhdistus maalattuna pintamaalilla tai harmaalla pohjamaalilla (hitsattaviin pääkannattajaliitoksiin)

Blast cleaned steel construction with finishing paint or grey primer (welded main girder connections)

 

Rakennetyypit  -  Types of constructions

Päätykannattajat ovat rakenteeltaan joko vasen- tai oikeakätisiä.

End carriages are available in left-hand and right-hand design.

 

Tilattaessa annettavia tietoja

When ordering please state

-     Lukumäärä                          Quantity

-     Tilauksen numero                Order No

-     Siirtonopeus                        Travelling speed

-     Käyttöjännite                        Operating voltage

-     Kiskon koko                         Size of rail

-     Suurin kuorma päällä          Max. load on the carriage

Samaa tarkoittavaan suhdelaskentaan liittyvät päätykannattajat ovat erityisesti suunniteltu työpajoihin liittyviin siltanostureihin. Hitsattu tai jännityssoviteruuviliitos.

End carriages to the Equivalent Proportional Calculation are especially designed for workshop overhead travelling cranes. Welded main girder connections or high stress bolt connections.

24.5 2012*00