- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Fysiologinen taipumaenglish_translation.jpg

Physiological Bending

Taipumasuhde 1:1000 on taipuman määrittämisen lähtöarvo. Fysiologiassa viitataan tähän arvoon, sillä taipuma ja väsyminen ovat samaa tarkoittavaa. Kaiken minkä luette sivuiltani, liittyy ennemmin tai myöhemmin toisiinsa. 1:1000 taipumasuhde on väsymisen varjo monessa merkityksessä. Seuraava taulukko esittää pojasta mieheksi - miehenä olemisen - miehestä vanhaksi (ei vanhukseksi) kuvauksen kuntona.

 

Cooperin testin tulokset  miehet

                                                                                                             

 Ikä        Erinomainen    Hyvä             Keskitaso 

                   1,06              1,1                   1,21                                         

 13–14      > 2700 m        2455 m          2231 m        Kunto paranee

 15–16       >2862 m        2602 m          2365 m

 17–20       >3034 m        2758 m          2507 m        Paras kunto        

 20–29       >2862 m        2602 m          2365 m

 30–39       >2700 m        2455 m          2231 m         Kunto huononee

 40–49       >2547 m        2315 m          2105 m

 50-60        >2403 m        2185 m          1985 m                                       

Ikä

(13-14)  -  (15 - 16)  -  (17 - 20)  -  (20 - 29)  -  (30 - 39)  -  (40 -49)  -  (50 +)

12,5      -      16       -       20       -      25       -       32       -      40      -     50

 13 x 1,25 = 16  

                    16 x 1,25 = 20

                                      20 x 1,25 = 25

                                                          25 x 1,25 = 32
                                                                             32 x 1,25 = 40
                                                                                              40 x 1,25 = 50

Edellä oleva on esimerkki elävästä materiasta taulukoituna tietona.Tämä on niin sanottua varmaa tietoa. Ihminen tuotteena kuntona liittyy tietoon.

Seuraava esimerkki on kuolleesta materiasta, kuten HEB I-profiilit. Tämä on myös varmaa tietoa. Kaikissa profiileissa on kuormitettuna taipumasuhde 1:1000.

Nimike        cm      kN/cm2     cm4         cm3           cm4       cm3       kg/m     A cm2

HEB100      518         2,2         450         90         167       33,5      20,4      26

HEB120      644         2,1         864       144         318       52,9      26,7      34

HEB160      868         2          2490       311         889       111        42,6      54,3

HEB200     1062        2          5700       570       2000       200        61,3     78,1

HEB240     1235        2         11260       938       3920       327        83,2    106

HEB320     1534       2,1       30820     1930       9240       616        127      161

  518 x  1,25 =  647

             647 x 1,25  =  808

                       808 x 1,25 = 1010

                                1010 x 1,25 = 1262

                                          1262 x 1,25 = 1577

Loppupäätelmä

Elävä materia antaa energiansa liikkeessä, jolloin aika vastaa taipumaa. Mitä kauemmin jokin suoritus kestää, sitä enemmän taipumista. Kun kuollut materia teräs taipuu kuormitettuna 1:1000 taipumasuhteessa, jännityksen arvo on kaikissa poikkileikkauksissa sama. Kerroin 1,25 liittyy kumpaankin ja tästä syystä nimitys samaa tarkoittava suhdelaskenta. Ihminen (elävä) ja silta (kuollut) ovat molemmat tuotteita ja niillä on yhteinen peruste kuntona ja kantavuutena. Mitattava jännevälin pituus ja ihmisen ikä ovat lopulta samaa tarkoittavaa, kun ne suhteutetaan toisiinsa.

Back_Arrow.jpg

26.4.2015*11:50 (781 - 1042)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com