- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:475448 kpl

Aksiaalinen puristumaenglish_translation.jpg

Axial Deformation

Aksiaalinen puristuma terästangossa kertoo, paljonko pituus lyhenee tai kääntäen venyy puristettaessa tai vedettäessä. Voiman ollessa 1 yksikkö, poikkileikkaus 5 yksikköä ja pituus 100 yksikköä. => (siitä seuraa) suhde voiman ja aksiaalisen puristuman välillä on 1/1000. Suhteen vallitessa, muut ovat tunnetut ilman laskentakaavaa. Suhdelaskenta käyttää yleisesti yksikköä cm, laskennan perustuessa Newton - gravitaatio - pinta-ala - luku viisi yhdistelmään. Eräs laskennan ominaisuus on näkemisen geometria, tarkoittaen kuvioiden ja laskelmien visuaalisesti hahmotettavaa todellisuutta. Kuvan laskelma esittää nimitysten liittymisen toisiinsa. Lopulta pinta-ala ja lujuus ovat samaa tarkoittavaa. Aksiaalinen puristuma tangossa on käänteisesti venymä tangossa. Suhdelaskenta käyttää teräksen kimmokertoimen arvona 20600 cm4.

Tämä on helppo muistaa

F = 1 kN           L = 100 cm        A = 5 cm2         ό = 0,001       E = 20 600 kN / cm4

Peruskuorma on aina 1 KN

                       Pituus 100 cm on helppo muistaa

                                                                      Puristuma 0,001 cm

                                                              Tanko cm

                               F kN  ==>   ====================   <== kN

ό  =  100  cm x 1 kN x cm2     =   0,001 cm

          20600 kN x 5 cm2

Kaava laskee teräksen puristuman ja venymän, tarvitsematta ymmärtää laskelmaa. Suhdelaskenta tarvitsee lähtöarvon, jota kaava ei vaadi.

puristuma_esimerkki_1.jpgKlikkaa laskelmaa

Suhdelaskenta  -  EPC Calculation

Esimerkki 1

F = 200 kN       =>   FΔ  =  200   (x 1 kN)

L = 500 cm       =>   LΔ  =       5   (x 100 cm)

A = 50 cm2        =>  AΔ  =    10   (x 5 cm2)

ό  =  0,001 x FΔ x LΔ      =     0,001 x 200 x 5        = 0,09708 

          1,03 x AΔ                       1,03 x 10

Esimerkki 2

F = 1200 kN       L = 800 cm        A = 315 cm2        ό =  ?

ό  =  0,001 x FΔ x LΔ      =     0,001 x 1200 x 8        = 0,1479

              1,03 x AΔ                       1,03 x 63

(Taulukkolaskenta antaa 0,1479)

Esimerkki 3

F = 0,3 kN       L = 20 cm        A = 1 cm2        ό =  ?

ό  =  0,001 x FΔ x LΔ      =     0,001 x 0,3 x 0,2        = 0,000291  

           1,03 x AΔ                       1,03 x 0,2

(Taulukkolaskenta antaa 0,0003)

Laske muut tapaukset vastaavalla tarkalla menettelyllä.  (779)

21.6 2018*08:00
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com