- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

HEB 100 Pascalin setti 2

HEB 100 Pascal's Set 2

Eurooppalainen leveälaippainen profiili. Mitat EN 1025 mukaan.

European wide flange beam. Dimensions according to EN 1025

heb_100_family.jpg


2-tukinen_kannatustapaus.jpg

Materian taipuminen pistevoimasta

The matter's deflection of the concentrated force

                                                            F = 1 kN

                                                               ||

                                                               ||      Voima - Forcce

                                                              \  /

                                   =======================

                                   /\                                              /\

                                     Profiilin taipuma pistekuormasta

                           The profile deflection of the concentrated force (= load)

                                 

Pituus - Length                 Pascal's Triangle               Taipuma - Deflection

HEB 100 -1                                      1

HEB 100 -1,1                              1       1

HEB 100 -1,21                         1      2       1

HEB 100 -1,331                     1    3      3      1

HEB 100 -1,4641                1     4     6     4      1         0,9803 cm/0,7366 cm = 1,331

          758 cm                   ==============           0,9803 cm     1,331

          689 cm                     ============             0,7366 cm      1,331

          627 cm                         =========                0,5534 cm      1,331

          570 cm                          =======                    0,4158 cm      1,331

          518 cm                               ===                        0,3124 cm         - _  

            1,1                        Kertoimet  -  Factors                                1,331

Voisimme käyttää joko arvoa 518 cm tai 519 cm laskentaan. Valinta osui 518 cm:iin. Taipuma materiassa on suhteellinen piin arvo 3,14.

We could use both 518 cm or 519 cm for the calculation. The Choice was 518 cm. Deflection of the matter, is proporotional value of Phi 3.14

          519 cm                               ===                             0,3142 cm          - _

                                                                                         3,1415926.....

Esimerkki: Pistekuormasta aiheutuva taipuma

Example: Deflection of the concentrated force

F = 1 kN

f = F x L3 / 48 x I x E

f = 0,3142 cm

 

Profile      L1000      σt           Ix          Wx          Iy         Wy                    Area

Nimike       cm      kN/cm2     cm4          cm3           cm4        cm3      kg/m    A cm2

HEB100      518         2,2         450          90         167       33,5       20,4      26

Aloitimme piin suhteellisesta arvosta ja lopetimme viidennellä rivillä painovoiman suhteelliseen arvoon 9,82.  Tämä, jos näin haluamme ajatella.

We started from proportional value of phi and we finished on the fift row to the proportional value of gravity force 9,82. This, if we want so think.

          758 cm                   ==============              0,9803 cm


18.2 2012*01