- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Peruslaatat koneasennukseen

Base Slabs to Machine Installation


Peruslaattoja käytetään koneasennusten yhteydessä. Laite kiinnitetään tavallisesti hitsaamalla peruslaattaan. Peruslaatta puolestaan on upotettu betonivaluun. Kuvassa näkyvät selvästi tartuntatangot levypinnan alapuolella. Rakenne kaikissa tuotteissa on sama, vain mitoitus vaihtelee. Nämä yksinkertaiset tuotteet ovat hyvä harjoitus laskentaan, kuten kuva esittää.


The base slabs are used for machine installations. Usually a device is mounted onto the base slabs by welding. The base slabs are embedded onto the concrete. The image shows clearly anchor bars below the surface of the plate. All products in the image have the same construction, a design is variable. These simple products are a good practice for the calculation, such as the image represent the product.

 

peruslaatat-a.jpg

 

Tuotteen painon voi laskea tuntemalla levyn koon ja paksuuden, sekä pyörötankojen halkaisijat ja pituudet. Yhden tuotteen laskeminen tapahtuu helposti. Entä, jos on määritettävä kaikkien kokojen paino? Suunnittelemmeko kaikki tuotteet laskentaa varten? Tuoteluettelot antavat usein vähän teknistä tietoa tuotteesta. Suhdelaskennan avulla tiedon rippeistä, on mahdollista luoda luotettava kuva tuotteesta.

The weight of the product can be calculated by knowing the size and thickness of the plate, diameter of round bars, and their lengths. One product calculation is made easy. What if it has to determine all sizes of weight? Does we design all products for the calculation? Product catalogs often provide a little technical information about the product. With the help of the Equivalent Proportional Calculation, a minimum data of the product, give us a possibility to create a reliable picture of the product.

 

9016_peruslaatat_kaikki.jpg

 

 

Tuotteet muodostavat eksponentiaalisen käyrän arvoista. Arvo toiseen tuotteeseen on mahdollista määrittää tuntemalla toisen arvon. Peruslaattojen laskenta on yksinkertainen tehtävä, jossa tulee tuntea levyn paksuuden muutos ja levyn koko. Kuvaa tarkastelemalla edellä kirjoitettu tuntuu luontevalta.

The products form an exponenetial curve of their values. Value to an another product, it is possible to determine by knowing the other. The base slabs calculation is a simple task, which should be familiar with plate thickness and change of the plate size. By looking the image, the above-written feel comfortable.

 

14.5 2012*01