- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Neliö ympyrässä näkemisen geometriana

Square in the Circle as Phi Geometry

Aseta yksikön suuruinen neliö ympyrän sisälle kuvan esittämällä tavalla. Ympyrä suhteutuu kultaisen leikkauksen 1,618 suhteessa neliön sivun pituuteen.


Please, place a single unit square inside the circle. The circle is related to the Golden Section 1.618 and in relation to the length of the square side.

1 / 1,618 = 0,618

 

phi-geometry_1.jpg

 

 

Kuvio liittyy aineessa vaikuttaviin voimiin. Kappaleeseen vaikuttaa normaalijännitys tai saman suuruinen leikkaava jännitys. Leikkaava jännitys on 1 + 0,618 = 1,618 kertaa vaarallisempi. Materia sietää paremmin normaalijännitystä kuin leikkaavaa jännitystä. Tämän toteaa katkaistessa oksa polven päällä, yrittämättä vetää oksaa poikki. Edellä oleva on tuttua, kaikille lujuutta ymmärtäville lukijoille. Määritämme kertoimen yleensä neliöjuuri kolmena = 1,73 eli turvalliselle puolelle ja vaivattomuuden vuoksi.

The figure is associated with the material impacting forces. Pieces influence the normal stress or the same amount of sharing stress. Sharing stress is 1 + 0.618 = 1.618 times more dangerous. Material is more resistant to normal stress than to sharing stress. This says is, cut a knot on top of a knee, but do not try to pull the knot. The above is familiar to all strength understanding readers. We usually determine the coefficient of the square root of three = 1.73, ie the safe side and for the easy way.1.12 2011*01