- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Fibonacci numerot yksi ja kaksienglish_translation.jpg

Fibonacci Numbers One and Two

Leonardo Fibonacci opetti arabialaiset numerot eurooppalaisille. Tänä päivänä kenties hymyilyttää ajatellessa, ettei hän mahdollisesti havainnut nollaa numeroksi. Monille tämä on helppo asia. Sen sijaan, minun oli työskenneltävä kauan numeroiden nollan, yhden ja kahden hahmottamiseksi.

Tätä minä haluan selittää. Fibonaccin nimellä kulkeva lukujono alkaa 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 ..... Olemme lukeneet lukujen liittyvän kultaisen leikkauksen suhdelukuun 1,618.

0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 13 - 21 - 34 - 55 - 89 - 144 ....
8/5 = 1,600    =>     144/89 = 1,618

Numero yksi on pienin kokonainen määrä jostakin. Yksi hevonen, yksi appelsiini jne. Fibonaccin lukujonon luvut eivät ole avautuneet, koska ne eivät ole yksiköitä tuntemassamme merkityksessä. Ne ovat sijainteja, jossa nolla on paikanpitäjä ilmiöissä, arvon muodostaen. Intialaiset ovat tehneet merkittävää avustamista matematiikassa, mukaan lukien paikkasidonnainen havainto nollan käytöstä. Ajattelu pysähtyi tähän havaintoon nollan merkityksenä. Olemme olleet tuhansia vuosia kapea-alaisia ajattelumme suhteen.

Fibonaccin lukujonon luvut ilmoittavat ilmiön sijainnin. Esimerkiksi urheilusuorituksen juoksutapahtuma, jossa lyhin juostava matka on 100 m juoksu. Seuraava samaa tarkoittava juoksumatka on 200 m. 0 - 1 - 2.

0 : Juoksija odottaa lähtökomentoa, mitään vielä tapahtumatta.

1 : Juoksija on ohittanut ensimmäisen 100 m matkan. Miesten ME -aika on 9,58 sekuntia.

2 : Juoksija jatkaa juoksuaan, ohittaen toisen 100 m matkan = 200 m, ME aikaan 19,19 s.

              1 +1 = 2          =>      9,58 s x 2 = 19,16 s

 

400_m_pukumiehet.jpg200 m ME 19,16 s sijaintina ei ole Fibonaccin lukujonon numero 1, koska 2 x 19,16 s = 38,32 s, eikä ole lähelläkään 400 m ME -aikaa.

Juoksijan ollessa sijainnissaan 0, odottaa hän telineessä lähtökomentoa. Teline helpottaa lähtöä, tehden ensimmäisen 100 m nopeamman, kuin ilman telinettä. Telineen avulla juoksija käyttää molempien 100 metrin matkojen etenemiseen suurin piirtein saman ajan. Suhdelaskennassa tulee siksi tietää, mikä kuuluu tarkasteltavaan joukkoon.

Me kirjoitamme ainoalla kielellä Viron lisäksi, jossa yksikön kolmatta persoonaa ei eroteta. Muissa kielissä juoksija kuvataan sukupuolen mukaan, jolloin joukkoon kuuluminen aikojen yhteydessä liittyy miesten ME-aikaan.

Nainen sukupuolena ei siten kuulu yllä olevaan tarkastelun joukkoon. Joissakin tarkasteluissa hän naisena voi olla mukana, kuten pukumiehet kuvassa.  He ja muut asiat omaavat arvojen määräämisen mahdollisuuden, kuten kuvamme juoksijoiden tapauksessa. Miesten puvutkaan eivät liity tarkasteltavaan joukkoon kilpaurheilun yhteydessä. Parhaiden tulosten yhteydessä ero seuraavaan ei ole kuvan suuruinen. Mitään nauhaa ei ole myöskään maalisuoran päässä. Katsokaa tarkemmin kuvan oikeaa ylänurkkaa. Naisemme on kuvassa. Tämänkaltaisista asioista voi päätellä paljon ilmiön luonteesta. Näin tarkastellen voimme sanoa kuvan olevan lavastettu, sillä edes juoksijan kasvojen väri ei vastaa tuloksia.

Numero yksi on pienin kokonainen määrä jotakin. Laskemalla ilmiöitä, havaitaan numero yksi sijainniksi. Aritmeettinen numero yksi on jotakin, jota voi koskettaa kuten yksi omena. Fibonaccin lukujonon numero yksi on jotakin, jota ei voi koskettaa, mutta jonka voi ymmärtää. Siksi suhdelaskenta jatkuu siitä, mihin aritmetiikka päättyy. 

Luettuani selitys on hieman sekava, jota eräänä päivänä pyrin täsmentämään. Ajatus on aritmetiikan olevan käsin kosketeltaa ja suhdelaskennan käsin koskematonta sijantitietoa ilmiöissä ja tapahtumissa.

Pieni esimerkki tässä. Terästanko on taipunut 1,25 cm. Paljonko terästanko taipuu omasta painosta, kun jänneväli kasvaa 1,284 (satunnainen kerroin) kertaiseksi.Suhdelaskennan hallitsemalla laskemiseen menee sekunteja 2,718 kertaiseksi ja vastaa neperin lukua.

Back_Arrow.jpg

8.4.2015*09:30 (501 - 1039)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com