- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Nostopöydän painon määritys

Weight Determination of a Lifting Table

1 000 kg nostopöytä painaa 185 kg, jossa pöytätason suuruus on 80 x 135 cm. Nostokorkeus pöydälle on 82 cm. Tehtävä on määrittää pöytäkoko 100 cm x 200 cm paino nostokyvyllä 2 000 kg. Valmistaja ilmoittaa painoksi 350 kg ja nostokorkeudeksi 110 cm.

A lifting table has the weight of 185 kg to the table size 80 x 135 cm. Litfting height onto the table is 82 cm. It has to determine the weight to a table size 100 x 200 cm. Lifting capacity 2 000 kg and lifting height 110 cm. The manufacturer has announced the weight of 350 kgs.

Laskenta  -  Calculation

lifting_table_1.jpg

Totean Pascalin kolmion rivien välisen kertoimen olevan 1,1 ja sen käyttöä on esitetty riittävästi.

Laskemme tehtävän eritellen, mutta myöhemmin voimme tehdä laskelman  yhden rivitiedon avulla, josta esitän mallin lopuksi.

This time I will mention the factor 1,1 between rows in Pascal 's Triangle. Especially on Finnish pages the factor has shown enough.

We will itemize the calculation, but later we can do the calculation without this itemization. Later ofn this calculation there are examples of that.

1,1 = 1,25

1 - 1,25 - 1,6 - 2,0

Nostokyky                    Paino kg              Laskemalla paino

Lifting Capacity           Weight                 Calculated weight

   kg                                 kg                        kg             

 1 000                              185                      Tunnettu paino / Known weight

 1 250                                 -                        1,08 x 185 = 200

 1 600                                 -                        1,08 x 192 = 216

 2 000                                 -                        1,08 x 205 = 233  Nostokorkeus 82 cm

                                                                                                  Lifting height 82 cm

1. Laskimme painon pöydän koolle 80 x 135 cm, nostokyky 2000 kg.

1. We calculated the weight to table size 80 x 135 cm, lifting capacity 2000 kg.

                                                                    _

Pöydän pituus kasvaa arvosta 1,25 (135 cm) arvoon 2 (200 cm)  = 1,12 = 1,21.

The table length increases from value 1,25 (135 cm) to value 2 (200 cm) = 1,12 = 1,21.

125 - 160 - 200

  1  x 1,1 x 1,1

1,21

                     

2. Laskimmet kertoimen 1,21  pöydän pituudelle 200 cm.
2. We calculated the factor 1,21  to table length of 200 cm.

                                                                     _

Pöydän leveys kasvaa arvosta 0,8 (82 cm) arvoon 1 (102 cm) = 1,1

The width of the table increases from value 0,8 (82 cm) to value 1 (102 cm) = 1,1

1,25 x 82 cm = 102 cm

1 x 1,1

3. Laskimme kertoimen 1,1  pöydän leveydelle 100 cm
3. We calculated the factor 1,1  to table width of 100 cm.

                                                                     _

Pöytä nousee 1,34 kertaa korkeammalle => kerroin 1,1 * 1,03 = 1,166

The table rises 1,34 times higher  =>  factor 1,1 * 1,03 = 1,166

110 cm / 82 cm = 1,34

1 x 1,25 x 1,03 =

82 cm => 102,5 cm = 1,25 = 1,1

102,5 cm => 110 cm = 1,07 = 1,03


4. Laskimme kertoimet 1,1 ja 1,03 pöydän nostokorkeudelle 110 cm.

4. We calculated the factors 1,1 and 1,03 to table height of 110 cm.

Loppupäätelmä

Final Conclusion

Neljä mittaa kasvaa kertoimella 1,1 ja lisäksi nostokorkeudesta kerroin 1,03

Four dimensions increase having factor 1,1 and from lifting height once a factor 1,03.

 

185 kg x 1,083 x 1,14 x 1,03  = 351 kg


Voimme olettaa laadun ja turvallisuuden säilyneen samalla tasolla kummassakin pöytäkoossa.

We can expect the quality and safety have remained at the same level in both table sizes.


27.5 2012*02