- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Metafysiikkaenglish_translation.jpg

Metaphysics

Platon 427 - 347 eea.

Hän oli Sokrateen kuuluisin oppilas ja Aristoteleen opettaja. Platon kirjoitti metafysiikasta, yhtenä yleisenä tulkintana siitä on; Perinteisesti on ajateltu metafysiikan yrittävän tavoittaa ihmisen tiedon, havaintojen ja harhojen taakse ja kertovan totuuden perimmäisistä asioista. Jotta metafysiikka olisi mahdollista, tämän pitäisi olla luonteeltaan lopullinen todellisuus - ainakin periaatteessa - ja olla ihmisen ymmärrettävissä. Todellisuuden olisi rakennuttava siten, että se olisi inhimillisesti ymmärrettävää ja loogisesti ajateltavaa. Tässä on aluksi metafysiikasta, perustuen todistamattomaan oletukseen.

Platon erotti varman ja epävarman näkemyksestä. Tarkastelut olivat johdettuja erilaisista ilmiöistä maailmassa, jolloin tiedolla oli yhteys ikuisiin muotoihin ja idoihin. Mielenkiintoisesti samaa tarkoittavalla suhdelaskennalla on vastaavan kaltainen tapa kuvata ilmiöitä, kuten esimerkiksi viidellä Platonin kappaleella. Näkemisen geometria käyttää laskemiseen muotoja ja niiden ominaisuuksia liittyneeä todellisuuteen. Tätä esitetään esimerkiksi lujuuden laskennan yhteydessä.

Näkemisen geometrian esimerkki  

lonkan-polven-teraksen_taipuma.jpg

Luuranko ihmisessä kannattaa elimistöä. Koneenrarkennuksen asennuksessa runko on osa, joka kannattaa sen rakennetta.

Molemmilla on sama toiminto ja tarkoitus, jonka kuva osoittaa. Terästangolla kuvassa kuormaan nähden, on sama taipumasuhde kuin ihmisen elimistöllä väsymiseen. Tämä, kun pistemäinen kuormitus kannattajalla on kannattajan painon suuruinen. Tämä on ajatus, jossa ihminen kannattaa oman painonsa.

Lujuus ja taipuma sisältyvät molemmat kultaiseen leikkaukseen.

1 / 1,618 = 0,618

Naisen luuranko     

Ihmisen luuranko ei ole terästä, mutta sen ominaisuudet noudattavat sitä.

Back_Arrow.jpg


22.5.2015*09:30 (256 - 1047)
www.karikolehmainen.com