- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Havainto VIIenglish_translation.jpg

Observation VII

 

"Toiminnan vaatiman rakenteen voi suhteuttaa toiseen saman tyyppiseen eri mitoituksella olevaan rakenteeseen, jopa poikkeavaan rakenteeseen". Esimerkiksi pieni yksikannattiminen siltanosturi määrittää suuren kaksikannattimisen siltanosturin painon.

Havainto tarkoittaa tuotteita, jotka ovat toimintona samaan tehtävään, mutta pvat rakenteena poikkeavia. Laskennan avulla havaitaan suhteellisuus, jolloin tuotteet ovat vertailtavia keskenään. Laskenta käsittelee nostureita, nosto-orsia, teräsrakenteita, säiliörakenteita, kuljettimia sekä lukuisan joukon muita tuotteita. Esimerkit vertaavat keskenään pieniä ja suuria tuotteita, eri valmistajan valmistamia tuotteita ja eri rakennetta olevia tuotteita, mutta samaa tarkoittavina.

Vertaaminen tarkoittaa, että tunnettu tuote voi määrittää muut, olivatpa nämä valmistettuja tai ei. Tärkeää on toiminto, joka määrää fyysisen konstruktion sisältämiä ominaisuuksia ja joita on mahdollisuus laskea.

sisarukset_1.jpgNeuvoloissa tunnetaan tämä havainto, jolloin vanhempien pituuksien ja vauvan pituuden perusteella laaditaan kasvukäyrän ennuste. Suhde-laskennan avulla voi laatia vastaavan käyrän tuotesarjasta.


 

Back_Arrow.jpg

31.8.2015*21:30 (241 - 1239)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com