- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Suhteellisuusperiaatteen muodostuminen

Origin of the Proportionality


viisikulmiot.jpg

Viisikulmio  - Pentagon

Viisikulmiossa on viisi särmää, jotka muodostavat kuvion. Kenties haluatte ajatella viittä sormea. Täysikulma on kolmesataakuusikymmentä astetta eli toisin sanoen 2 pii radiaania. Luonto käyttää radiaaneja.

Pentagon has five edges which form a pattern. Perhaps you want to think about the five fingers. Full angle is 360 degrees in other words 2 pi radians. Nature uses radiands.

1,0  - 1,03  -  1,06  - 1,12  - 1,25

6,28 rad / 5  = 1,25(7)

1,122 = 1,25(4)

aikadilaatio.jpg

Valon nopeus määrittää suhteellisuuden, jolloin olemme asteikolla 0 ...1, tämän tarkoittaessa 1,25 on 0,25. Taulukosta näemme valon nopeudella 0,25 x v, aikadilaation kertoimen 1,03(3).

The speed of light determines the proportionality when we are on the scale 0 to 1 and this means 1,25 is 0,25. In the table there we see the speed of light 0,25 x v, the time dilation coefficient 1,03(3). This has been many times before. Then something new.

gravitaatio_ja_kerroin_103.jpg

Kuvio osoittaa ympyrän ja viisikulmion avulla staattisen väsymisen kertoimen, kun ympyrän halkaisija on painovoiman suuruinen maapallolla.

Image shows through the circle and pentagon the Univeral friction, when the diameter of a circle is equal to the force of gravity on the Earth.


__________________________________________


Elämme kolmeulotteisessa maailmassa, jossa aika on ympärillämme. Jonkin ollessa kaksi kertaa edellistä suurempi, aikadilaatiotaulukko esittää arvon kasvamisen painovoimakentässä 9,82  m/s2.


We are living in three dimenisional world and there is time around us. When something is twice the previous, the time dilation table shows the value growth. This is just when gravitation 9,82  m/s2.


Pituus  -  Leveys  -  Korkeus  - Aika

Length  -  Width  -  Height  -  Time

1,25  x  1,25  x  1,25  x 1,033  = 2

Lopuksi  -  Finally:

Voimme keskustella ilmiöistä, laskea niitä, tehdä tauluja niistä ja nähdä ilmiöitä kuvioissa.

We can speak of different phenomena, calculate, make paintings and see them in different shape of patterns.


__________________________________

Read please once again: Visual geometry:  Pentagon and the coefficient 1.03


103_ja_viisikulmio.jpg


 0,3633 + 0,6181 = 0,9814

 

Staattisen väsymisen kerroin 1,03(4) esiintyy lukuisassa määrässä esimerkkejä ja kuvioita.  Johdan tämän kaavasta E = m c2. Uimme maailmankaikkeuden gravitaatiokentässä ja sen muodostamassa kitkassa, jonka voi määrittää laskemalla.

The universal friction coefficient 1.03(4) occurs in a number of examples and patterns. This  is derivated from equation E = m c2. We swim in the universal gravitational field, which can be calculated through the friction.

 

( 0,3633 + 0,6181 ) x 1,03 = 1,017.5 2013*04

E-mail:  karikolehmainen53@gmail.com