- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Holvimuottityö

Slab Formwork

Yläpohjan valamiseen tarvitaan holvimuotti ja sen tuennaksi holvituet. Holvimuotti on kantava rakenne, jonka on kyettävä kantamaan kovettumaton betonimassa siihen asti, kunnes se itse on tullut kantavaksi. Järjestelmä kuvassa koostuu esivalmistellusta puutavarasta ja teräksisistä tuista. Muottityö asennetaan tyypillisesti käsin ja kiinnitetään yhteen kiinnittimillä tai ruuveilla. Järjestelmän etuna on; muottityömaalla ei tarvita nosturia muottien asettamiseen, asentamisen nopeus ilman ammattityövoimaa, muotin osat voidaan poistaa valamisen jälkeen, ainoastaan kannatustuet ja holvituet jäävät paikalleen tukemaan kunnes mitoituslujuus saavutetaan.

For the roof pouring is needed the formwork which is supported by props. The formwork is a bearing structure, which must be able to carry the uncured concrete mass, until it self has come to be supporting. The system in the image consists of prefabricated formwork timber and  steel props. The formwork is typically set by hand and clipped, or screwed together. The advantages of a system are: does not require a crane to place the formwork, speed of construction with unskilled labor, formwork modules can be removed after concrete sets leaving only beams and steel props in place prior to achieving design strength.

holvituet_2.jpg

 

Holvimuotti muodostuu betonia vasten olevasta muottipinnasta, joka on usein vaneria, lautaa tai muottilevyä. Vanerinen muottipinta tuetaan sitä vasten olevalla koolauksella, joka on tavallisesti 50 x 100 puutavaraa. Teknisissä töissä, kuten sillan rakennustöissä käytetään myös järeämpää puutavaraa. Koolauksen alle tulevat niskat, jotka ovat 50 x 100 tai 50 x 200 puutavaraa.

Slab formwork consists of the plywood surface against the concrete, which is often plywood, boards, or form panels. The plywood surface is supported against the supporting rails, which are usually 50 x 100 timber. When technical work, such as bridge construction is also used for heavier timber. Battens come under the neck, which are 50 x 100 or 50 x 200 timber. The location is perpendicular to the floor joists over.

Holvituki 15,5 kN ... < 3 m    Steel prop

Holvituki 22 kN .... < 3 m      Steel prop

Holvituki 22 kN ... < 4 m        Steel prop

 

Teräksisiä holvitukia voi käyttää kannattamaan vaikka lumen painamaa kattoa. Noin kaksituhatta kiloa voimaa ja hyvä ulottuvuus, on käytännöllistä moniin tehtäviin. Tuotteena holvituet ovat puristavan kuormituksen alaisena.

For example steel props can be used to support the roof under snow. About two thousand kilograms of strength and good extension, is useful for many tasks. As a product, props are under the compressive load.

 

21.6 2018*08:00
www.karikolehmainen.com
gr8pr0@suomi24.fi