- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Toisenlainen tapa laskea teräksen lujuuttaenglish_translation.jpg

An Other Way Calculate the Strength of Materials

Laskettaessa teräksen lujuutta luonnon mukaan, tarvitaan aritmetiikasta poikkeava tapa laskea sitä. Aritmetiikka on vanha ja perustava ns. alakoulun matematiikka, jota käytetään yksinkertaisista päivittäisistä laskelmista kehittyneisiin tieteellisiin ja taloudellisiin laskelmiin. Näiden lisäksi on olemassa fii ja pii laskenta. Mikäli arvo Pi (3,14) merkitsee vain ympyrän kehän ja sen halkaisijan suhdetta, on lujuuden laskenta kapea-alaisuuteen perustuvaa. Lopulta molemmat päätyvät samaan.

Näkemisen geometriaa

pascalin_kolmio_ja_fii.jpg

Kultainen leikkaus + Kultainen leikkaus + Kultainen leikkaus/Staattisen väsymisen kitka = Täysi ympyrä 6,28 radiaania

(1,618 + 1,618 + 1,618 + 1,618) / 1,03 = 6.28 rad
(1,618 + 1,618) / 1,03 = 3.14 (pii)
3,14 + 3,14 = 6,28
pii + pii = 2 pii
pii /2 = fii
1.618
fii

Circle_-_universal_friction.jpg

1,25 x 1,25 = 1,57
1,57 x 1,03 = 1,618

aikadilaatio.jpg

1 = jokin, joka on olemassa            0.25 = kerroin       =>  Kerroin 1,25 laskentaan

(Huomioi viisi porrastusta

Back_Arrow.jpg

21.6.2018*08:00 (847 - 890)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com