- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Paine-virtaus-teho nomogrammi

Pressure-Flow-Power Nomogram

Nomogrammi hydraul. paine-virtaus-teho

Visuaalisesti määritettävä tehontarve  -  Visually determined need of power

pressure-flow-power_nomogram_a.jpg

Öljyvirtaus     Oil flow                            Työpaine       Work pressure
Vastaus         Answer                            Teho              Power

Kuinka suuri teho tarvitaan käyttämään pumppua, jonka tuotto Q =145 l/min ja paine p = 180 bar? Vastaus on 72 hv = 53 kW.

How much power is needed to run the pump, the proceeds of which Q = 145 l/min and pressure p = 180 bar? Answer is 72 hv = 53 kW

Back_Arrow.jpg

24.8.2015*23:10
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com