- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Eksponentiaalinen arvokäyräenglish_translation.jpg

Exponential Value Curve

Dominopalikoiden kaatuminen osoittaa eksponentiaalisen arvokäyrän, jota useat ilmiöt noudattavat. Kaksi pienintä arvoa käyrällä, ovat kaksi ensimmäistä palikkaa. Valokuvasta näkee palikoiden olevan vaakasuorassa, kuvaten suoraa viivaa 1 + 1 = 2. Seuraavat palikat eivät enää ole tällä suoralla. Tuotteen tai ilmiön arvo edustaa pistettä käyrällä. Kahden ensimmäisen pienimmän pisteen välille kokonaisuutta, piirtyy suora viiva. Tämän määrittää myös Fibonaccin lukujono 1 - 1 - 2.

domino_1.jpg

Väli palikoissa, kuvaa arvokäyrän pisteiden etäisyyttä. Mikäli väli on liian pieni, palikat eivät kaadu. Liian suuri väli, ne eivät ylety toisiinsa. Pienin kokonaisuus, on palikan koko. Dominopalikoiden sijainti määrittää käyrän muodon, niiden kaatuessa toinen toistensa päälle. Suhdelaskenta on saman kaltainen paikkasidonnainen laskennan menetelmä.

7.4 2015*13:30 (787 - 1037)

www.karikolehmainen.com

E-mail:  karikolehmainen53@gmail.com

Kari Kolehmainen +358 44 200 3207

Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Näkemisen geometria