- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Varjo Pascalin kolmion takanaenglish_translation.jpg

Shadow Behind the Pascal's Triangle

1.   Varjot suhdelaskennassa

Laskennassa käytetty termi "varjo" tarkoittaa jotakin todellisesta syntynyttä arvoa, joka on näkymätön. Arvo saadaan esiin valottamalla varjoa suhdelaskennan tarjoamalla mahdollisuudella. Albert Einstein toi tämän mahdollisuuden esiin teoriallaan suhteellisuudesta, joka tiivistyy kaavassa

E = m c2

Liikemäärä p muuntuu Lorenz-muunnoksessa tekijällä 1/L, kun L = sqrt (1-( v/c )2)

==>    aikadilaatio 1,0328 valonnopeudella 0,25 c

1d x 2d x aikadilaatio = 1,618
1,25 x 1,25  x 1,0328 = 1,618

1d x 2d x 3d x aikadilaatio = 2

1,25 x 1,25 x 1,25 x 1.0328 = 2

1d = yksiulotteinen halkaisija

2d = kaksiulotteinen poikkileikkaus

3d = kolmeulotteinen kohde

Elämme kolmeulotteisessa maailmassa, jolloin Pascalin kolmion rivikerroin 

1,1 = 1,03283 = 1,1

2.   Pascalin kolmio kaiken takana

Kurkistamme Pascalin kolmion taakse näkemisen geometrian ja laskukoneen avulla. Alla oleva Pascalin kolmio on looginen viidenteen riviin saakka, mutta ei tästä eteenpäin. Viides rivi on suhteellisuusraja ilmiöissä, joten Pascalin kolmio on looginen tässä mielessä. Laskin antaa kuudennelle riville arvoksi 1,1 x 1,4641 = 1,61051. Kuudes rivi vastaa arvoltaan kultaista leikkausta 1,61(8), jonka merkitys ilmiöiden kannalta on jäänyt EP-laskennan tehtäväksi. Tehdään laskelma, jossa kannattajan pituus kasvaa 1,1 kertaiseksi suhteellisesta pituudesta 1,4641. Molemmat aloitusrivit ovat tummennettu alla olevissa kolmioissa (HEB 100 ja Pascalin kolmio).

3.   Kuorma 1 kN

Laskelmassa kuorma on vain 1 kN eli noin 100 kg. Kuorma on pieni, jotta se vastaa ihmisen painoa. Tämän jälkeen ilmiöitä voi laskea ristiin teräksen ja fysiologian kanssa. Onhan laskennan periaate samaa tarkoittava suhdelaskenta. Periaatteen opittua laskentaan, kuormat ja jännevälit voivat olla mitä vain, mutta ei vielä tässä vaiheessa, kun periaate ei ole selvillä. Siksi ette laske vain lujuutta, vaan samalla tarkastellaan ihmisen fysiologiaa.

2-tukinen_kannatustapaus.jpg

                                                            F = 1 kN

                                                               ||

                                                               ||      Voima - Forcce

                                                              \  /

                                   =======================

                                   /\                                              /\

                                     Profiilin taipuma pistekuormasta

                           The profile deflection of concentrated force (= load)

 

4.   Laskeminen

4.1  Teillä on kaavat ja laskukone kannattajien taipumien laskemiseen. Ennen kuin olette laskeneet kannattajien taipuman kuormasta ja omasta painosta, tähän on kulunut aikaa. Siksi kannattajan oma paino usein jätetään laskelmista pois. Tämä on puolestaan virhe, joka saattaa kostautua kalliisti tietyissä tapauksissa.

4.2   Suhdelaskenta ei tarvitse kaavoja, mutta tarvitsee laskimen. Perinteinen laskutapa on työläs, eikä ole ainoa vaihtoehto. Suhdelaskennassa taipuma huomioidaan kuormasta ja kannattajan painosta syntyvänä, joka on edistyksellinen tapa laskea. .

4.3   Niille, joille taipuman laskeminen on vaikeaa ilmiöiden kautta tarkastellen, on helpoin tapa klikata yllä olevaa valokuvaa ja lisätä Excel-taulukkoon tarvittavat tiedot. Voitte näin tarkastella saman, joka on esitetty kolmioissa alla. Laskenta (EX141 1_01) huomioi ainoastaan kuormasta aiheutuvan taipuman.

Pituus                                  Pascalin kolmio               Taipuma

HEB 100 -1                                      1

HEB 100 -1,1                              1       1

HEB 100 -1,21                         1      2       1

HEB 100 -1,331                     1    3      3      1                  (kerroin 1,331)

HEB 100 -1,4641                1     4     6     4      1

HEB 100 -1,61051           1    6      1     0      5     1

HEB 100 - 1,771561     1    7     7      1     5      6     1      1,7367 cm/1,3048 cm = 1,331

           918 cm            ====================     1,7367 cm     1,331  jne.  - etc.

           834 cm                =================       1,3048 cm     1,331

          758 cm                   ==============           0,9803 cm     1,331

          689 cm                     ============              0,7366 cm     1,331

          627 cm                         =========                0,5534 cm     1,331 

          570 cm                          =======                    0,4158 cm     1,331 x 0,3124 = 0,4158

          518 cm                               ===                       0,3124 cm         -     

            1,1                              Kertoimet                                        1,331

pyramidin_varjo.jpg

Pascalin kolmio pyramidina heittää riviarvojen päälle varjon, joilla voi laskea kannattajan taipuman, mutta myös muita asioita. Tämä on jotakin, jota ette ole luultavasti koskaan tehneet.


21.6 2018*08:00
www.karikolehmainen.com
gr8pr0@suomi24.fi