- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396514 kpl

Ulotteisuudet

Dimensionalities

Nollaulotteisuus - piste

Zero-Dimensionality - a Point

Piste, josta ei näe mitään, sillä toista pistettä ei ole. Pisteellä ei ole ulottuvuutta.

One point , which you cannot see nothing, because the second point does not exist. Point does not have dimensionality.


Yksiulotteisuus

One-Dimensionality - Line - Length

Joukko pisteitä, jotka nähdään tai ei nähdä yhdessä suunnassa eteen ja taaksepäin.

A Group of points, which are seen or not back and forth.

I                                                     1                            =  1            = 1

  I                                             1         1                       =  2            = 1,1

    I                                       1        2        1                  =  4            = 1,21

        I                              1       3        3        1              =  8            =1,331

                I                  1       4        6        4       1         =16            = 1,4641

viiva_a.jpg

juoksuradat_small.jpg

Kaksiulotteisuus - (poikkileikkauksen) pinta-ala - lujuus - 1,25

Two-Dimensionality - (Cross-Section) Area - Strength

Litteä muoto, jossa nähdään tasona eri suuntiin

Flat shape, which is seen back and forth in different directions

1,12 x 1,12 = 1,25

round_bars_small.jpg

Kolmeulotteisuus - tilavuus - avaruus - 1,618

Three-Dimensionality - Volume - Space - 1,618

Kuution, pallon jne. muoto jossa nähdään kaikkiin suuntiin

Cube, sphere, etc. which form is seen in all directions

 

1,25 x 1,25 x 1,0328 = 1,618

Kaksiulotteinen potenssiin kaksi x aikadilaatio 0,25

A two-dimensional squared two x time dilation 0,25

aikadilaatio_small.jpg

Neljäulotteisuus aika-avaruus

Four-Dimensionality, the Time Space

Aika hidastuu, massa kasvaa nopeuden lisääntyessä. Aikaa ei näe, mutta sen voi mitata.

Time slows down, mass increases with increasing speed. Time can not see, but it can be measured.

laskennan_varjo_c.jpg

aikalaskentakaava.jpg

Kaartunut aika-avaruus

Curved Time-Space

kaartuva_aika-avaruus_small.jpg

Tämä ylittää käsityskyvyn gravitaation ymmärtämiseksi, mutta sen voi laskea

This goes beyond comprehension to understand the gravity, but it can be calculated

27.1 2013*02