- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Leikkaus materiassa

Sharing in a Matter

Saman, jonka voi laskea, voi esittää näkemisen geometrian kuviona. Varsin monet laskevat näitä asioita lujuuslaskennan yhteydessä, ajattelematta näitä kuvioina.

The same as can calculate, can show by an image as a visual geometry. Quite a few calculate these things when the strength calculation, but never think these as a pattern.

 

dangerous_sharing.jpg

Katkaise tanko 100 cm kahteen osaan siten, että pitempi osa on 61,8 cm. Tanko on leikattu kultaisen suhteen mukaan. 100 cm / 1,618 = 61,8 cm. Lyhyemmän osan pituus on 38.2 cm. Kultainen leikkaus tai suhde antaa mielikuvan leikkaamisesta tietyssä suhteessa. Kyse on materian yhteydessä kertoimesta, joka määrittää voimien keskinäistä suhdetta. Vaarallinen leikkaus on käsite, jonka mallintamisena voi käyttää seuraavaa yleispiirrosta. Luku 1,118 ja vastaa Pascalin kolmion rivien välistä kerrointa 1,1 - 1,11 - 1,12. Kuvaannollinen kepin katkaiseminen voi jatkua 5 kertaa, jolloin laskennan suhteellisuusraja ylittyy.

Cut off the rod of 100 cm into two parts so that a longer section is 61.8 cm. The rod is cut having the golden ratio. 100 cm / 1.618 = 61.8 cm. The shorter length is 38.2 cm. The golden section or ratio gives the impression of cutting something in a certain ratio. It is a matter of a coefficient which determines the relationship between the forces. Dangerous sharing is a concept which can model by the following drawing. The figure 1.118 corresponds to the Pascal's triangle lines factor 1.1 - 1.11 - 1.12. This figurative stick off may continue for 5 times, in which case the proportionality limit of the calculation is exceeded.

 

   1                        1

   2                    1     1                  = 1 +1  = 2         1,1 x 1 = 1,1                       11

   3                1     2      1                                         1,1 x 11 = 1,21   

   4            1     3      3     1           = 8                      1,1 x 121 = 1,331

   5         1    4      6      4     1                                   1,1 x 1331 = 1,4641

   6     1     5    10    10     5     1

 

7.11 2012*01