- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Energiankulutus ylipainoisellaenglish_translation.jpg

Energy Cost for Obese

Obesity a research journal; January 2012

Energetic Cost and Preferred Speed of Walking in Obese vs. Normal Weight Women

Testaamalla tutkittiin oletusta, jonka mukaan ylipainoisen energiankulutus kasvaa ja he suosivat alhaisempaa kävelynopeutta. Tutkimukseen osallistui 20 vapaaehtoista, joista 10 normaali- ja 10 ylipainoista naista. Kävelynopeudet olivat 0,50 - 0,75 - 1,0 - 1,25 - 1,5 ja 1,75 m/s. Viisi minuuttia kävelyä ja tämän jälkeen viiden minuutin tauot. Energiankulutus kasvoi 11 %, joka vastaa Pascalin kolmion rivikerrointa 1,1. Tuloksena ylipainoiset kävelivät samalla nopeudella kuin normaalipainoiset 1,40 - 1,47 m/s eli 5,0 - 5,3 km/h.

1,0 - 1,12 - 1,25 - 1,6

1,11 x 100 % = 111 %

                                   1                             1

                              1        1                        1,1 x 1 = 1,1

                         1        2       1                    1,1 x 1,11 = 1,21

                     1       3         3      1               1,1 x 1,21 = 1,331

Suurin nopeus testissä oli 1,75 m/s = 6,3 km/h. Puolet kävelyn ajasta oli lepoaikaa. Tämän seurauksena nopeudeksi jäi korkeimmillaan 3,15 km/h. Tämä vastaa ihmisen luonnollinen kävelyvauhti esimerkkiä, jossa Kävelijä jalan pituudella 98 cm, kävelee luonnollista nopeutta n. 3,3 km tunnissa.

Back_Arrow.jpg

28.3.2015*23:10 (749 - 1021)
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com