- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

HEB100 Taivutustapaus 1

HEB100 Bending Case 1

 


Profile      L1000      σt           Ix          Wx          Iy         Wy                    Area

Nimike       cm      kN/cm2     cm4      cm3      cm4       cm3      kg/m    A cm2

HEB100     518       2,2          450         90        167       33,5       20,4       26

                                                 I   F1 = 1 kN

                                                 \/

                              ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

                               / \                                    / \                                              

                                      <------ L ------->

Taulukko (HEB100) on voimassa, kun pistemäinen kuorma vaikuttaa kannattajan keskellä eli taivutustapaus 1. L1000 on jänneväli, jolla taipuman suhde pituuteen on 1:1000. Tämä sisältää kannattajan painon ja kuormituksen.

The table (HEB100) is valid when the concentrated force is in the middle of the girder i.e. bending case 1. L1000 is the span lenght, when the deflection/ span ratio is 1:1000. This includes the weight of the girder and load.

HEB100  F1  1:000 = L518 cm

HEB100  F1  1:1000 = 2,2 kN/cm2


 Taivutustapaus 2  -  Bending Case 2

taivutustapaus_2.jpg

Kuorma g1  -  Load g1 = 1 kN

1

1     1

Pascalin kolmio - Pascal's triangle

1,0  -  1,1(2)  - 1,25

Kuorman jakaantuessa tasaisesti kannattajan pituudelle. Kannattajan jänneväli voi pidentyä 1,1(1)-kertaiseksi, verrattuna pistekuormaan kannattajan keskellä. Taipuman suhde 1:1000 säilyy ennallaan, mutta taivutusjännitys pienenee 25 %. Kun jännevälin kasvaa 1,1-kertaa pitemmäksi, kasvaa taipuma 25 % ja taivutusjännitys 1,12.kertaiseksi.

When the load is divided evenly along the length of the girder. The girder span can be increased 1.1(1)-times, compared to the point loading of a girder in the middle. Deflection ratio 1:1000 remains unchanged, but the bending stress reduces 25 %. When the span increases 1,1 times longer, deflection increase 25 % and tension 1,12 times. The Factor 1,12 is practical to all profiles.


1,0  -  1,1(2)  - 1,25

1.________1:1000_____________________

1:1000 taipuma/jänneväli, taipumasuhde -  deflection ratio, deflection/span

 

HEB100   g1  1:1000 =  L1,1 x 518 cm

                                L= 570 cm

                                f = 570 cm / 1000 = 0,57 cm

                                (Laskentaohjelma - Calculation program 0,56 cm)

                                f = taipuma  -  deflection

                                L= jänneväli  -  span

 

HEB100   g1  1:1000 =  σ2,2 x 0,75 kN/cm2

                               σt = 1,7 kN/cm2  

                                (Laskentaohjelma 1,7 kN/cm2)

                                σt =Taivutusjäänitys  - Bending stress

 

2.________1:800_____________________

 

HEB100   g1  1:800 =  L1,12 x 518 cm

                                L= 627 cm

                                f = 627 cm / 800 = 0,78 cm

                                (Laskentaohjelma - Calculation program 0,78 cm)

 

HEB100   g1  1:800 =  σ1,12 x 1,7 kN/cm2

                             σt = 1,12 x 1,7 kN/cm2 = 1,9 kN/cm2

                                          (Laskentaohjelma 2,0 kN/cm2)

 

3.________1:630_____________________

 

HEB100   g1  1:630 =  L1,13 x 518 cm

                                L= 627 cm

                                f = 627 cm / 630 = 0,99 cm

                                (Laskentaohjelma - Calculation program 1,10 cm)

 

HEB100   g1  1:630 =  σ1,122 x 1,7 kN/cm2

                             σt = 1,122 x 1,7 kN/cm2 = 2,1 kN/cm2

                                          (Laskentaohjelma 2,3 kN/cm2)

 

4.________1:500_____________________

 

HEB100   g1  1:500 =  L1,14 x 518 cm

                                L= 758 cm

                                f = 758 cm / 500 = 1,52 cm

                                (Laskentaohjelma - Calculation program 1,54 cm)

 

HEB100   g1  1:500 =  σ1,123 x 1,7 kN/cm2

                             σt = 1,123 x 1,7 kN/cm2 = 2,4 kN/cm2

                                          (Laskentaohjelma 2,7 kN/cm2)

 

5.________1:400_____________________

 

HEB100   g1  1:400 =  L1,15 x 518 cm

                                L= 834 cm

                                f = 834 cm / 400 = 2,1 cm

                                (Laskentaohjelma - Calculation program 2,2 cm)

 

HEB100   g1  1:400 =  σ1,124 x 1,7 kN/cm2

                             σt = 1,124 x 1,7 kN/cm2 = 2,7 kN/cm2

                                          (Laskentaohjelma 3,0 kN/cm2)

 

 

6.________1:315_____________________

 

HEB100   g1  1:315 =  L1,16 x 518 cm

                                L= 918 cm

                                f = 918 cm / 315 = 2,9 cm

                                (Laskentaohjelma - Calculation program 3,1 cm)

 

HEB100   g1  1:315 =  σ1,125 x 1,7 kN/cm2

                             σt = 1,125 x 1,7 kN/cm2 = 3,0 kN/cm2

                             (Laskentaohjelma - Calculation program 3,6 kN/cm2)


....  2,5  -  3,15 - 4,0  - 5,0 - 6,3 -  8,0 - 10

 

Ymmärtäessämme eksponentiaalisen ilmiön rakenteen, tässä tapauksessa taivutuksen, sen voi hahmottaa ilman kaavaa. Esimerkit yläpuolella ovat taulukkolaskentana ja alapuolella suhdelaskentana

When we understand the exponential structure of the phenomena, in this case bending, it can be shaped without formula. Examples above of spreadsheet calculation and under of Equivalent Proportional Calculation.

 

18.8 2012*05