- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

HEB100 Pascal setti 1

HEB100 Pascal Set 1

Taipuma materian omasta painosta

HEB 100 on muototeräs, jonka poikkileikkauksella on nimitys leveä-laippainen I-teräs. Poikkileikkaus toimii laskennassa, teräksen käyttäytymisen kuvaajana kuormitukseen nähden. Poikkileikkaus HEB 100 oli sattuma, myöhemmin laskettava havainto. Poikkileikkauksella on symmetria monessa merkityksessä. HEB 100 poikkileikkaus on useassa standardissa ja rautaa eli terästä on kaikkialla maailmassa.

heb_100_family.jpg

Bending of matters own weight

HEB 100 is I-shaped steel profile. In the calculation the cross-section describes the steel properties against loading. Cross-sectional HEB 100 was a coincidence, later a countable observation. The cross-section has a symmetrical construction in many meanings. The cross-section is in many standards and there is iron in other words steel, all over the world.

Pascal setti/Set

Yksi teräskannattajan poikkileikkaus, ei luonnollisesti kykene yksinään muodostamaan kuvaa teräksen käyttäytymisestä. Tämän vuoksi valitsemme Pascalin kolmion mukaisesti viisi eri pituista muototerästä samasta poikkileikkauksesta. Tämä Pascalin kolmion mukaisesti.

One cross-section of steel shape, cannot naturally alone describe the steel properties. Due to this we select five different length of the same section  This in accordance to Pascal's triangle,.

Pituus - Length                 Pascal's Triangle               Taipuma - Bending

HEB 100 -1                                       1

HEB 100 -1,1                                1       1                          Kerroin - Factor 1,1

HEB 100 -1,21                          1      2       1

HEB 100 -1,331                      1    3      3      1

HEB 100 -1,4641                1     4     6     4      1               0,931 cm/0,636 cm = 1,463

          758 cm                   ==============               0,931 cm      1,463

          689 cm                     ============                 0,636 cm       1,465

          627 cm                         =========                    0,434 cm       1,461

          570 cm                           =======                       0,297 cm       1,463

          518 cm                                ===                           0,203 cm          - _  

            1,1                          Kertoimet  -  Factors                                  1,463

                                   =======================

                                    /\                                             /\

                                   Taipuma profiilin omasta painosta

                                   The profile bending of its own weight

viisikulmiot.jpg

HEB 100 -1,1 ...1,4641 on suhteellinen viittaus poikkileikkauksen pituuteen. Vastaavan Pascal setin voi luoda muistakin poikkileikkauksista ja yleensä asioista ja ilmiöistä. Luku viisi on vahvasti mukana, sillä ilman erikoisjärjestelyä, emme yleensä voi ylittää tarkastelun laajuutta.


HEB 100 -1.1 ...1.4641 is a relative reference to the cross-section length. A similar set of Pascal can be created of other cross-sections, and generally in things and phenomena. Number five is strongly involved in, because without a special arrangement, we usually can not exceed the scope of the review.


16.2 2012*03