- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Tuotteen luotettavuusenglish_translation.jpg

Product Reliability 

Tuotteen luotettavuus on laaja aihe, ansaiten erillisen tarkastelun. Luotettavuuteen liittyyvät osien ja komponenttien elinikien laskelmat. Nämä määrittävät kokonaisuuden vikataajuuden. Luotettavuus on matemaattinen menettely, jolla saa käsityksen laitteen toiminnan varmuudesta. Aihetta opetetaan oppilaitoksissa. Ongelma on, että opiskelevilla ei ole kokemusta laitteiden mitoitusperusteista tai tuotteista.

 

hammaspyr.jpg

 

Luotettavuudella ymmärretään tarkasteltavan kohteen kykynä toimia ilman keskeytyksiä. Luotettavuus on tärkeä tekijä suunnittelulle ja käytölle, jota asiakkaat arvostavat arvioidessaan tuotteiden ja palveluiden laatua. Perinteinen tapa luotettavuuteen on käyttää varmuuskerroinmitoitusta ja standardiratkaisuja sekä oppi käyttökokemuksista. Sisällyttämällä luotettavuus ensimmäiseen tuotteeseen, on tämä siirrettävissä suhteellisuuden kautta muihin saman sarjan tuotteisiin. Periaatteessa kerran määritetty luotettavuus yhdessa sarjan tuotteessa, on muissa saman sarjan tuotteissa on määritetty.

Mekaanisen elimen vikaantumista tapahtuu usein koneenrakennuksen yhteydessä, jolloin materian väsyminen on myös huomioitava. Laskemme materiassa väsymisen ja siirrämme luotettavuuden tuotesarjan sisällä. Kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta suunnitella tuotesarjoja, toimittaa uusiutuvia tuotteita ja varaosia kymmeniä vuosia vanhoihin laitteisiin ja näin saada laskennallista palautetta.

Siirrämme vertailumenettelyn kautta luotettavuuden tuotteelta toiselle. Teemme sen esimerkiksi laskemalla laakerin dynaamisen kuormitusarvon suurelle laakerille, määrittämällä se pienimmän laakerin arvon tuntemalla. Tarkentaen, määritämme laakerin ulkoiset mitat, jotka täyttävät laakerin dynaamisen C arvon vaatimukset. Tätä tietenkään ei pitäisi kyetä tekemään. Samalla laskemme kokonaisen tuotesarjan arvot. Esimerkiksi laakerin C arvo liittyy luotettavuuteen, sillä laakerin ikä lasketaan sovitulla tavalla käyttötunteina kuormituksen suhteen.

 

15.4 2015*21:40 (39 - 1061)

www.karikolehmainen.com

E-mail:  karikolehmainen53@gmail.com

Kari Kolehmainen +358 44 200 3207

Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Laatu