- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Pythagoras & Einstein

Albert Einstein perusti suppean suhteellisuusteorian pitkälti Pythagoraan lauseeseen. Valon nopeus on muuttanut käsityksen fysiikasta ja kaikesta ympärillämme. On sanottu; ymmärtäessäsi asian, kerrot sen kahdessa minuutissa vastaantulijalle, hänen ymmärtäessä sanomasi. Pythagoras ja Einstein tunsivat asiansa ja ilmaisivat sen viiden symbolisen merkin avulla. Näkemisen geometria lisää siihen viisikulmion. Pythagoraan lause c2 = a2 + b2 ja Einsteinin suhteellisuusteorian E = m c2 kaava kuvaavat saman merkityksen. Molemmissa kaavoissa on pinta-alan määrittely c2. Pythagoraan kaavassa peitto on käsin kosketeltavaa pinta-alaa. Suhteellisuusteorian c2 on käsitteellinen valon peitto. Näkemisen geometriaan liittyy kuvaus, jossa piilossa olevan voi havaita tunnetun kautta. Tätä kuvaa tarina, jossa lapsi on piiloutunut kiven taakse, jolloin äiti voi havaita lapsen valon ja varjon avulla. Tämä johtaa matematiikkaan, kun laskettavana on todellisuudessa tapahtuvia asioita.

Pythagoras  - materiaalin kaltainen pinta-ala, kuten pelto

Pythagoras  - material like surface like a area of the field

emc2.jpg

Einstein  - ei-materiaalinen pinta-ala, kuten valon peitto ajassa

Einstein  - non-material like surface as the cover of the light

 

It has been said, understanding the matter, you tell it in two minutes to oncomer and he realizes what you say. Pythagoras and Einstein knew the question, and expressed the message having five symbolic marks. The visual geometry increases into it the pentagon. Pythagorean theorem c2 = a2 + b2 and Einstein's theory of relativity E = m c2  formula, can be described as having the same meaning. Both have a surface area definition c2. In the Pythagorean theorem, c2 is the cover of the hand touchable surface area. In the theory of relativity, c2 is the conceptual cover of the light. To the visual geometry associated story has a description of that, how the hidden can be seen through the well-known. This is illustrated by a story in which a child is hiding behind the rock, but the mother can detect him with the help of the light and shadow. This leads to mathematics, when the value is calculated in the real world.


21.6 2018*08:00
www.karikolehmainen.com
gr8pr0@suomi24.fi