- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Fibonaccin lukujono, 200 m ME

Fibonacci Numbers, 200 m WR

Fibonaccin lukujono alkaa 1 - 1 - 2... Pascalin kolmio alkaa saman kaltaisesti.

Fibonacci Numbers start 1 - 1 - 2 ... Pascal's Triangle has the same form.

                               100 m - 100 m - 200 m

pascal_kolmio.jpg

 Pascalin kolmio                                                                     Pascal's Triangle

Yleisurheilun 100 m juoksu             Athletic Event 100 m Race

                100 m                                         9,58 sec

     100 m   +   100 m                    9,58 sec    +    9,58 sec

100 m juoksun ME-aika on 9,58 s. Tunnettuna tietona.

The World Record of 100 m is 9,58 sec. As known value.

200 m ME

200 m WR

2 x  9,58 sec = 19,16 s (ME 19,19 s)

 2 x  9,58 sec = 19,16 sec (World Record 19,19 sec)

 

Laskelman tarkkuus on 0,156 % ME-aikaan 19,19 s nähden. Myöhemmin laskemme pieniä ja suuria asioita keskimääräisellä 2 % tarkkuudella. Vielä emme tunne tuotteiden muodostumista tai fysiologista käyttäytymistä asioissa, näiden tullessa päivä päivältä tarkemmin selitetyksi. Laskenta on luotu alun perin tuotteisiin, siirtyen myöhemmin fysiologiaan ja fysiikkaan.

Accuracy of the calculation is 0,156 % to time 19,19 sec. Later we calculate small and large things having the average accuracy of 2 %. We just do not know the formation of the products or physical behaviour in matters. These come closer day after day. The calculation method was first for products and later to physics and physiology.

02.11 2009*03