- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Nosto-orret silmukoilla

Lifting Beams with Loops

Kuvan kaltaisia tuotteita voi valmistaa vaikkapa laskemisen harjoittelua varten.

Products like in the picture's can make even for the practice of the calculation

nosto-orret_silmukalla-a.jpg

 

Kolmeulotteisessa maailmassa pienin määrittää suurimman. Tuntemalla yhdestä nosto-orresta tekniset tiedot, ovat muut määrättyjä samoilla mitoitusarvoilla. Mitoitusarvo voi olla taipuma, jännitystaso tuotteessa jne.

In the three-dimensional world the smallest defines the biggest one. By knowing of one lifting beam the technical data, the others are defined having the same dimensioning values. The value of a measurement can be a deflection, tension level in the product and so on.

21.6 2018*08:00
www.karikolehmainen.com
gr8pr0@suomi24.fi