- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Pascalin kolmion kerroin 11english_translation.jpg

Pascal's Triangle Factor 11

Matematiikassa Pascalin kolmion rivien välinen kerroin on 11. Samaa tarkoittavassa suhdelaskennassa 1,1, jolloin seuraava osoittaa kertoimen 11 arvon.wikiped.jpg

Pascalin kolmio

1 dim                      1                       = 1                             1 = 1

2 dim                   1     1        = 1 +1 = 2                    1,1 x 1 = 1,1

3 dim               1     2      1                                    1,1 x 1,1  = 1,21

4 dim           1     3      3     1            = 8               1,1 x 1,21 = 1,331

5 dim        1    4      6      4     1                             1,1 x 1,31 = 14641

Neljännen ulotteisuuden kerroin on 1,331

viiva.jpg

wikiped.jpg

Deflection

Kuorman kasvaessa kaksinkertaiseksi, kokonaisuuden muutos ksavaa 11 kertaiseksi. Kuorman aiheuttama taipuma kasvaa kahdeksan kertaiseksi, kun jänneväli kasvaa kaksi kertaa suuremmaksi. Sen osoittaa 4 dim rivin yhteenlasku.

Se mitä ei näe, on staattisen väsymisen kerroin; 1,331 x 8 x 1,03(28) = 11epc_info.jpg

Aikadilaatio taulukko

Jännevälin kasvaminen on yksiulotteista etenemää, jonka kerroin on 1,25. Aivan samoin kuin avaruusaluksen eteneminen avaruudesta 75000 km/s, johtaen aikadilaatioon. Aikadilaatiossa valon nopeudella 0,25, "kitka" on suuruudeltaan 1,03(28). Sen voi todeta taulukosta. Etenemiseen kolmeulotteisessa maailmassa, neljäs ulotteisuus tuo kertoimensa.

1,253 x 1,03 = 2

wikiped.jpg

Liikkuvien kappaleiden aikadilaatio (Eng)

2-tukinen_kannatus.jpg

Profile      L1000        σt          Ix           Wx          Iy          Wy                  Area

Nimike       cm      kN/cm2     cm4         cm3         cm4        cm3      kg/m    A cm2

HEB100      518       2,2        450         90         167       33,5       20,4      26

Taulukko: Kun jänneväli 519 (518) cm => taipuma on 0,518 cm

Taipuma kannattajan painosta;

Kannattimen paino

     10,36 m x 20,4 kg/m =  2,08 kN

 

f = taipuma / deflection

f = 5 x F x L3 / 384 x E x  I

f = 3,279 cm

Pistekuormasta aiheutuva taipuma;

F = 1 kN

f = F x L3 / 48 x I x E

f = 2,499 cm

Taipuma yhteensä;   

3,279 cm + 3,251 cm = 5,800 cm

5,800 cm / 518 cm = 11,2

1 - 1,12 -1,25

11,2

112

(kerroin 1,12)

Laskenta ei ole desimaalien asettamista

4.12 2014*9:12

www.karikolehmainen.com

E-mail:  karikolehmainen53@gmail.com

Kari Kolehmainen +358 44 200 3207

Lujuuslaskenta

Samaa tarkoittava suhdelaskenta