- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Sandbox

Yleinen suhteellisuusteoriaenglish_translation.jpg

General Relativity

 

albert_einstein_potret_a.jpgAlbert Einstein kehitti teorian vuosina 1907 - 1915 suppean suhteellisuusteorian laajen-nukseksi.Suppea suhteellisuusteoria, myös nimellä erityinen suhteellisuusteoria on kuvaus aika-avaruuden rakenteesta ja jonka todistetun teorian tiedemiehet hyväksyvät. Yleisen suhteellisuusteorian yksinkertaista rakennetta ei toistaiseksi ymmärretä. joka edellyttää ilmiöiden muodostumisen ymmärtämisen. Suppeassa suhteellisuusteoriassa riitti valon-nopeuden käsitteen ymmärtäminen, siihen liittyvien ilmiöiden tarkastelemiseksi.

  • Painovoimakenttä taivuttaa valonsäteitä.
  • Kellot käyvät hitaammin gravitaatiokuopassa. Tätä kutsutaan gravitaatio aika-dilaatioksi.
  • Gravitaatioaallot ovat seuraus teoriasta todennettuna vuonna 2016
  • Laajeneva avaruus merkitsee, kauimmaiset osat maailmankaikkeutta pakenee meistä poispäin nopeammin kuin valonnopeus.
  • Teorian avulla voi laskea painovoimakenttään liittyvät ilmiöt tarkasti.

Esimerkki yleisen suhteellisuusteorian käytöstä tekniikassa.

Aikadilaatio teräsköysisarjassa

Tarkasteltaessa teräsköyttä 6x26 Warrington-seale havaitsee, ettei käyttäytyminen poikkea hehkulampusta.

Teräsköysi   -           Hehkulampun valo

Käsin kosketeltava    -       Käsin koskettelematon

____________________________________________________

Ulotteisuudet

Pituus  -  Pinta-ala  -  Tilavuus  -  Aika

Valon nopeus on pinta-ala c2

aikadilaatio.jpg

Miksi valitsin tällä kertaa teräsköyden, johtuu siitä, että lopetin edellisen kirjoituksen näkemisen geometrian kuvioihin. Neliön ja ympyrän pinta-alojen suhde on aikadilaation määrittämä, jolloin yksikköympyrän pinta-ala on teräksen ominaispaino. Laskenta kuvioiden kautta ei olisi mahdollista, ilman tätä yhteyttä.


1 / (1,25 x 1,03) = 0,78

Hehkulamppu

lamppu_a.jpgSaamme energian auringosta. Aurinkoa emme voi tarkastella, joten on luotava pienimuotoinen avaruus. Tähän tarkoitukseen otamme hehkulampun kuvassa. Valo lampussa syntyy, kun hehkulanka kuumennetaan korkeaan lämpötilaan sähkövirran avulla, kunnes lanka hehkuu. Hehkulampuilla on valon tuottamisessa huono hyötysuhde, noin 3 ... 5%, jolloin valo on lämmittämisprosessissa syntyvä kitka.

100  / 1,0328 = 96,82 %

Staattisen väsymisen kitka  1,033

Teräs  -  Wikipediawire.jpg

Teräs on yleisnimi kaikille rautavaltaisille metalliseoksille, joita voidaan muokata valssaamalla tai takomalla. Teräksen hiilipitoisuus on 0,03–1,7 %. Tätä alhaisemman hiilipitoisuuden rautaseosta kutsutaan meltoraudaksi ja korkeamman valuraudaksi. Teräksen ominaisuudet riippuvat voimakkaasti sen rakenteesta, joka puolestaan riippuu hiilen määrästä, seosaineista sekä valmistusparametreista.

Teräsköysi

Teräsköysi on kannattamiseen tarkoitettu. Tarkastelussa havaitsee köyden tuotesarjan muodostuvan vastaavalla tavalla kuin edellisissä esimerkeissä. Teräsköyden arvot, ovat tarkistettavaa taulukoista.

Halkaisija          Paino

 D mm             kg/100 m 

  10                      38,0          

  12                      54,7           54,7/38,0  = 1,779             

  16                      97,3           97,3/54,7  = 1,772

  20                    152,0           152/97,3   = 1,562

  24                    219,0           219/152    = 1,441

  32                    389,0           389/219    = 1,777

  40                    608,0           608/389   =  1,562

                                             Keskiarvo     1,649

 1.618 x 1.0165 = 1,645

1 + (0.033/2) = 1.0165

10  -  12,5  -  16  - 20  - 25  - 32  - 40

Maailmankaikkeuden kaksiulotteisuuden sääntö määrittää kaksi kertaa kauempana olevan neljä kertaa suuremman. Arvoasema 10 => 16 on kaksi kertaa suurempi.

  4 x 38 kg/100 m = 152 kg/100 m

16 x 38 kg/100 m = 608 kg/100 m

6x26 Warrington-Seale (langan murtolujuus 15,7 kN/cm2 )

Taulukoitu tieto

 D mm             kN/cm2

  10                   55,9

  12                   80,6              8,06/5,59  = 1,442

  16                  143,0              143/80,6  = 1,774

  20                  224,0              224/143  = 1,567

  24                  322,0              322/224  = 1,438

  32                  573,0              573/322  = 1,780

  40                  895,0              895/573  = 1,562

                                             Yhteensä  = 1,593

                                      1.618 / 1.0165 = 1,591

                                        1 + (0.033/2)  =1.0165

Vähimmäismurtokuorma on kuormitus, joka on saavutettava tai ylitettävä vetomurto-kokeessa.

 4 x 55,9 = 223,6 kN/cm2

16 x 55,9 kN/cm2 = 894,4 kN/cm2

(1,649 + 1,593) /2 = 1,62   =  kultainen leikkaus 1,618

1.033 x 1,593 = 1,645

21.6 2018*08:00
www.karikolehmainen.com
gr8pr0@suomi24.fi